fbpx

Amager Fælled Skole

Nænsom helhedsrenovering af bevaringsværdig byskole

Se mere

Amager Fælled Skole

Nænsom helhedsrenovering af bevaringsværdig byskole

Læs projektets egen beskrivelse

Amager Fælled Skole er en byskole, der ligger i København S, der er blevet helhedsrenoveret og udvidet med et ekstra skolespor fra 3 til en 4 sporet skole med tilhørende fritidshjem.

Oprindeligt har Amager Fælled Skole været to skoler, der blev sammenlagt i 1991. Nordskolen der tidligere hed Sundholm Skole og senere Amagerbro Skole opført i 1910 og Sydskolen der tidligere hed Sundbyvester Skole opført i 1917. Begge skoler fremstår med et gedigent og statsligt præg i røde mursten med tegltag og fine murværksdetaljer og klassificeret med en høj bevaringsværdi.

Det overordnede mål for helheldsrenoveringen af Amager Fælled Skole, har været at bevare, udvikle og forny de iboende rumligheder og bygningsmæssige kvaliteter, som skolen besidder. Ombygningerne har været underlagt en omfattende miljøsanering og klimatilpasning samt opgradering af alle skolens tekniske installationer.

Blik for brugerne

SOCIAL BÆREDYGTIGHED: Fra skolens side har det været et ønske, at Amager Fælled Skole understøtter en skole i bevægelse med en større sammenhængskraft mellem skolens funktioner samt en skole, der i større grad inddrager lokalområdet i anvendelse af skolens faciliteter og dagligdag. Ved ombygningen er der derfor skabt et urbant læringsmiljø, hvor skolens underetager er gjort mere transparente og udadvendte med skolens aktive funktioner som faglokaler, idrætssal, madskole og fællesfunktioner. En skole med et aktivt gadeplan, der understøtter sammenhængskraften mellem skolens brugere og lokalområdet. De bastante murede hegn omkring Amager Fælled Skole er delvis fjernet, så skolens udearealer i dag er blevet et aktivt og rekreativt opholdssted for både elever og lokalbefolkningen. Skolens mange udvendige aktivitetsmuligheder er kun en del af forandringen. Amager Fælled Skole har endvidere fået tilført en ny ’skov’ i Nordskolens gårdrum, hvor der er plantet ca. 100 nye træer i forskellige træsorter; en ny ’skov’ i byen. Det nye grønne element bruges som læringsmiljø for eleverne og som udflugtsmål for beboerne i lokalområdet ved Sundholmskvarteret. Med den åbne skolegård og muligheden for at borgere og foreninger kan benytte faglokaler, gymnastiksale og skolens ny musikbygning uden for skolens normale åbningstid, inviterer Amager Fælled Skole lokalområdet til at tage aktivt del i skolens liv.

Inspirerende ressourcetiltag

Ambitionerne har udvendigt været at renovere, genoprette og forbedre eksisterende facader og tage. Indvendigt har målet være at bevare, udvikle og forny eksisterende kvaliteter, så skolens historiske træk så vidt muligt kunne bevares og indgå i ’skolens historiske fortælling’. Både helhedsrenoveringen og landskabsprojektet er udført med henblik på at imødekomme fremtidens pædagogiske læringsmiljøer med nye inkluderende hjemmeområder, fagområder og fællesarealer med udearealer hvor der også kan foregå udendørs undervisning. TILFØJELSE AF NYBYGNING: I forbindelse med sporudvidelsen har det været nødvendigt at tilføre ekstra arealer for at tilgodese skolens forøgede elevtal. Der er således ved Sydskolens gårdrum opført en toetages nybygning, hvor skolens auditorie og musikrum placeres. Den nye bygning er givet et nutidigt udtryk, der materiale- og detaljemæssigt har referencer til de to klassiske skolebygningers murværk og reliefvirkninger i murfladerne.

Eksempelværdi

Helhedsrenoveringen af Amager Fælled Skole er et fint eksempel på, hvordan en bevaringsværdig skole kan renoveres, i kombination med ønskerne om modernisering af undervisningsfaciliteter og en tidssvarende pædagogisk funktionalitet, der rækker mange år ud i fremtiden. Denne dobbelthed kan også aflæses i farvesætningen af renoveringsprojektet. I dialog med bygherren og i samarbejde med en anerkendt farvekonsulent er der fastlagt en farvesætning af overflader på gulve, vægge og inventar. Farvesætningen af skolen repræsenterer en farveskala der tager historisk afsæt i bygningerne fra henholdsvis 1910 og 1918 og samtidig repræsenterer moderniseringen af skolen.

Solidt samarbejde

Helhedsrenoveringen af Amager Fælled Skole er løst i tæt samarbejde mellem brugere, bygherre og rådgivere fra programmering til det færdige resultat. Det gode samarbejde mellem bygherre, brugere og rådgivere har afstedkommet, at skolen nu er helt opdateret med moderne læringsmiljøer - med stor respekt for den eksisterende arkitekturs karakter. Skolen har været i drift i hele byggeperioden med genhusning på skolens arealer, detaljeret planlagt i tæt samarbejde med skolens brugere.

Parter bag projektet

Bygherre + kontaktperson: Byggeri København, v. Bodil Sick Mathiesen og Bjarne Silberbauer

Udførende arkitekt / totalrådgiver: Nøhr & Sigsgaard A/S

Ingeniør: EKJ Rådgivende ingeniører A/S

Landskabsarkitekt: Thing Brandt Landskab

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/projekt/amager-faelled-skole

Sted

Sundholmsvej 2A
2300 København S

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000 m²