fbpx

Valdemarsgade 18-20

Læs projektets egen beskrivelse

Ejendommen havde et stort efterslæb på vedligehold af ejendommens klimaskærm. Der var mange iøjenfaldende skader og en noget anstrængt farvesætning. Bygningen havde et utidssvarende højt energiforbrug.
Det lykkedes at få byfornyelsesstøtte til projektet og projektet blev gennemført med en optimal procedure i forhold til dialog mellem bygherre, arkitekt og kommune.
Entreprenøren bidrog med godt håndværk, således at ejendommen igen fremstår præsentabel som et lille Fransk slot på Vesterbro.

Blik for brugerne

Efterisolering af gårdfacader, gavle og brystningspartier under vinduer. Efterisolering af etageadskillelser mod tagrum og kælder. Udskiftning af vinduer til nye trævinduer med koblede rammer med høj varmeisoleringsevne samt høj lydreduktion.

Bidrag til omgivelser

Gadefacaderne er renoveret med afrensning og omfugning af blankt murværk. Pudsdekorationer og ornamentik er blevet nænsomt restaureret. Altaner og vinduer er udskiftet til nye, der respekterer bygningens arkitektur - historicisme.

Eksempelværdi

Første byfornyelsesprojekt gennemført med facadeisolering med afsluttende puds mod gård med et højeffektiv udvendigt facadeisoleringssystem.

Parter bag projektet

Bygherre: AB Valdemarsgade 18-20
Arkitekt: Triarc Arkitekter ApS
Hovedentreprenør: PNP-Byg A/S

Sted

Valdemarsgade 18-20
1665 København V

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017