fbpx

Ådalen/Engen

Læs projektets egen beskrivelse

Ådalen/Engen ligger i Struer og kommer til at bestå af 230 boliger. Renoveringen er afsluttet og resultaterne er allerede meget tydelige. Den første del blev indflyttet i det tidlige efterår 2012. Den sidste del blev taget i brug i 2014.

Boligerne er oprindeligt opført i 1960’erne i røde tegl. Ved en facaderenovering i starten af 1990’erne blev de beklædt med søstensplader med detaljer i blåt og grønt. En del byggeskader, har ført til en ny renovering, denne gang både indvendigt og udvendigt.

I renoveringen har der været lagt vægt på at lave klassiske huse med moderne udtryk. Samtidig er der arbejdet med at fremtidssikre boligerne ved at åbne planen op, hvor det muligt, og ved at trække mest muligt lys ind i stue/alrum. Samt ved at alle boliger får store altaner.

Der har været arbejdet meget i at efterisolere og til sidst er tilført solpaneler på boligblokkenes tage for at tilføre energibesparende tiltag. Bygningerne opfylder i dag energikravene i BR2015.

Projektet er bl.a. et eksempel på god renovering fordi der har været et godt og udviklende samarbejde mellem de involverede parter for at skabe et imødekommende, rummeligt og attraktivt boligområde. Undervejs i processen har man inddraget beboerne på forskellig vis. Bl.a. har der været lommepengeprojekter for afdelingens unge i forbindelse med projektet og der er blevet afholdt månedlige morgenmadsmøder med beboerne.

Projektet er desuden et eksempel på god renovering fordi det sammenkæder det bygningsmæssige og det boligsociale på flere niveauer. Det bygningsmæssige skaber grundlag for en bredere beboersammensætning i kraft af forskellige lejlighedsstørrelser og typer – med og uden tilgængelighed.
Beboerne giver udtryk for at de er glade og stolte af deres boligområde og de forandringer der er sket. De har i høj grad taget ejerskab til projektet der er et eksempel på at det er vigtigt med kvalitetsboliger til alle også i en landsdel hvor arbejdsløshed præger manges hverdag.

Blik for brugerne

Efterisoleret og kuldebroer fjernet. Der er på taget udlagt solceller, så bygningerne er energimærket til at opfylde BR2015. Dermed leverer projektet væsentlige energibesparelser.

Brugskvalitet

Brugerne har fået større og lysere rum samt store opholdsaltaner med udsigt over de parklignende udearealer. Samtidig er udearealer indrettet så de indbyder til mere fællesskab.

Bidrag til omgivelser

Udearealer er renoveret, så der indbydes til mere fællesskab. Både ved samtale bænke, nye legepladser samt bålhytte. Anlægget udført åbent, med mere tryghedsfølelse for beboerne og naboer.

Eksempelværdi

Projektet bidrager til at udvikle og innovere renoveringsfeltet.

Solidt samarbejde

Der har været meget tæt samarbejde i alle led. Tæt samarbejde mellem projektteamet og bygherre, der har været afholdt månedlige morgenmadsmøder med beboerne og der har været afholdt workshop med deltagelse af bygherre, rådgivere og håndværkere.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har skabt værdi for bygningsejer i særlig høj grad i forhold til investeringen.

Udførelseskvalitet

Projektet er gennemført på højt fagligt niveau. Uden bemærkninger i ekstern 1 års eftersyn.

Parter bag projektet

Bygherre: AAB, Struer (afd 17)
Bygherre rådgiver: Søren Andersen arkitekter
Totalrådgiver: Sweco Danmark A/S
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Landskabsarkitekt: Terranove A/S

Sted

Ådalen 2-14 og Engen 2-18
7600 Struer

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2