fbpx

Kulturanstalten

Læs projektets egen beskrivelse

Kulturanstalten er opført i 1930 og indtager i dag en central plads på Vesterbro – funktionelt såvel som visuelt.
Tag- og facaderenoveringen af Kulturanstalten griber muligheden for at fremhæve bygningens egen arkitektur samt styrke relationen til byrummet omkring Enghaveparken.

Før renovering fremstod bygningen skæmmet af nogle uheldige vinduesudskiftninger på halvdelen af facaden, og tagets kviste fra en tidligere renovering passede overhovedet ikke til bygningen og det omkringliggende byrum.

Renoveringsprojektet baserer sig på især fire fokusområder: Tag, kviste, facadevinduer og naturlig ventilation.
Bygningens arkitektoniske styrke og kendetegn skal findes i de få, men monumentale detaljer, samt næsten overdimensionerede vinduer og etagehøjder. Efter renoveringen er bygningens funktionalistiske skarphed genskabt i en ny, moderne fortolkning, med energioptimerede kviste, der rytmisk understreger form, og taler til byrummet.

Blik for brugerne

Husets naturlige ventilation, som var en integreret del af det oprindelige tag, blev bevaret og, ved nøje opmåling, overført direkte til det nye tag, således at mekanisk ventilation kunne undgås.

Brugskvalitet

Pga. drifthensyn blev der valgt udvendige fronter på karm og ramme udført i hårdkomprimeret, højisolerende stenuld. Vinduet fremstår som et traditionelt malet trævindue, men den specielle front er lige så vedligeholdelsesfri som et alu-vindue.

Bidrag til omgivelser

Udformningen af den nye kvisttype styrker den samlede byrumsoplevelse. Det røde tegltag og den hvide kvistbeklædning skaber samspil med nabobygningerne, som er udført i røde teglsten med diverse hvide detaljer, fx vinduesfalse, franske altaner og kviste.

Eksempelværdi

Materialemæssigt er kvisten udført i prælakeret alu og, af hensyn til vedligeholdelse, helt uden synlige trædele. Den hvide farve er valgt for at skabe samspil med nabobygningerne omkring Enghaveparken. Et moderne materialevalg til en klassisk ejendom.

Solidt samarbejde

Bygningsmyndighedens æstetiske hensyn blev afsættet til en grundig afsøgning af alternative valg af facadevindue og kvisttype, som viste sig også at have energimæssige fordele. Alle have dermed glæde af samarbejdet.

Økonomi og værdiforøgelse

Ved kortlægning af de oprindelige kvaliteter – og bakket op af totaløkonomiske overvejelser – kunne projektgruppen gennemføre projektet, inden for en for traditionel budgetramme.

Udførelseskvalitet

I det nye tag er de gamle, murede monierkasser erstattet af moderne ventilationskasser, men selve princippet og de synlige felter med tudtagsten er stadig det samme.

Parter bag projektet

Københavns Ejendomme (bygherre)
Site Arkitekter A/S (arkitekt og totalrådgiver)
Strunge Jensen A/S (ingeniør)
Enemærke & Petersen A/S (entreprenør v. renovering)

Yderligere information om projektet

http://sitearkitekter.dk/

Sted

Enghavevej 42 og Lyrskovgade 2-6
København V

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2