fbpx

Åboulevarden 43-53

Læs projektets egen beskrivelse

Butiksfacade der løfter ejendommen og anviser vejen for moderne skiltning

Andelsboligforeningen Aarhusgården har over en årrække renoveret det meste af ejendommen, dels med fokus på energi og dels med særlig opmærksomhed på butiksfacaden – der er således udskiftet vinduer og installationer. I den markante og karakteristiske underetage er der isat nye indgangspartier, som er rykket frem mod facaden.

Butiksfacaden rummer nu fem større forretninger, der udgør en sammenhængende og harmonisk helhed. Før renoveringen var der dels flere forretninger præget af meget forskellige facader, farvevalg, skiltning og lys samt lyskasser, der skæmmede facaden.

Ved renovering af den samlede butiksfacade er der lagt vægt på at komme så tæt som muligt på den oprindelige, smukke funktionalistiske facade. Det brede,
karakteristiske udhæng fremstår igen markant, i harmoni med hele bygningen.

Der er valgt en lys grundfarve til hele butiksfacaden, som er fremhævet, dels ved at være ført op under det brede udhæng og dels med en ny lyssætning af facaden, der er integreret i fronten på udhænget. Alle forretninger har skiftet deres skiltning til enkeltstående bogstaver og evt. logo – dog med hver deres typografi. Alle butiksvinduer er udskiftet, og de indrammes nu af de oprindelige brede bånd, der med deres mørke farve fremhæver rytmen og bevægelsen i bygningen, både vertikalt og horisontalt.

Facaden præmieres for den gennemførte renovering, der igen giver den samlede ejendom et markant løft, den fine farve- og lyssætning, samt for at det er lykkedes at samarbejde med alle de forskellige forretninger i underetagen. Det kunne mange lære meget af.

Parter bag projektet

Bygherre// Andelsboligforeningen Aarhusgården
Arkitekt // Ole Sand Pedersen
Ingeniør // Moe + Brødsgaard

Sted

Åboulevarden 43-53
8000 Aarhus C

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2