fbpx

INDSTIL PROJEKT

Fra tirsdag den 2. januar til og med søndag den 10. marts 2024 kan alle indstille et eller flere renoveringsprojekter til Renoverprisen 2024. Du kan læse om krav og kriterier for prisen her.

Efter indstillingsperioden vurderer et nomineringsudvalg hvilke projekter, der nomineres til Renoverprisen. De nominerede projekter offentliggøres i juni, hvorefter valgkollegiet, bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen, stemmer om, hvilke projekter der skal vinde Renoverprisen 2024.

Foruden Renoverprisen 2024 findes der en vinder af Specialprisen 2024. En pris, der hylder den større historie i et mindre eller usædvanligt projekt. Specialprisen er en pris, der udvælges af nomineringsudvalget blandt alle de indstillede projekter. Der er altså ingen nomineringer til Specialprisen, og den kommer ikke ud til valgkollegiet.

Vinderholdet af både Renoverprisen og Specialprisen offentliggøres og kåres ved en prisfest den 4. september 2024.

BEMÆRK, at du skal benytte enten Chrome eller Safari som browser for at kunne bruge indstillingsmodulet. BEMÆRK også, at billeder skal være jpg format, og de enkelte billeder og evt. pdf’er, du vil vedhæfte max. må fylde 6 MB hver.

Det er vigtigt, at du til sidst tjekker, at projektet ligger på hjemmesiden.

Udfyld alle felter markeret med *. Vær opmærksom på, at din indstilling først er gået igennem, når du ser teksten: “Tak for din indstilling” på din skærm. Tjek også til sidst, at din indstilling ligger på hjemmesiden under “Projekter”.

Alle indtastede oplysninger vil blive lagret i Renoverprisens system, men de vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til info@renover.dk eller ringe på tlf. 22 23 43 92.

 

Upload mindst ét af dit projekt – men gerne flere. Billederne skal uploades som JPEG- eller jpg-filer. Man kan IKKE bruge png-filer. De skal minimum være 1280x900 pixels og må højst fylde 6 MB per billede. Vi anbefaler 4:3 format for bedst mulige visning på hjemmesiden. Billederne må meget gerne vise før og efter renoveringen, så transformationen tydeligt fremgår. Hvis der indgår tilbygninger, er det vigtigt, at du har fokus på renoveringen af den eksisterende bygningsmasse, fortæller om den og inkluderer billeder af den. Derudover kan det f.eks. være helheds- eller detaljebilleder samt procesbilleder.
Det første billede, du vælger, bliver vist som det primære billede.
Sørg for at sikre dig ophavsrettighederne til alle billeder.

Klik her eller træk billeder hertil for at tilføje

Her kan du uploade pdf-filer med yderligere information om projektet, som andre besøgende på websitet kan downloade. Pdf-filer må fylde højst 6 MB pr. pdf.

Klik her eller træk filer hertil for at tilføje

Projektet skal være taget i brug tidligst inden for de seneste fem år og senest inden årsskiftet 2023/2024.

Projektet skal være beliggende i Danmark. Angiv venligst adresse eller by i Danmark.

Projektet skal være beliggende i Danmark.

Det er et krav, at der er en bygherre, en professionel rådgiver og en professionel udførende knyttet til projektet. Oplys hvem der står bag projektet, fx bygherre, udførende arkitekt, ingeniør og andre. Oplysningerne vises ikke på websitet.

Beskriv projektet: Hvad indebar projektet? Hvad var udfordringen? Hvordan var processen? Hvordan blev løsningen? Hvad er det særlige ved projektet?
Se et eksempel på en god projektbeskrivelse

Hvilke nomineringskriterier er særligt interessante i forhold til dit renoveringsprojekt og hvorfor? (vælg gerne flere kriterier)

Projektet er et godt eksempel, der kan skaleres, inspirere andre til at gå i gang med gode renoveringer og/eller er med til at definere, forme og udvikle renoveringsdisciplinen. Renoverprisen hylder mangfoldigheden blandt danske renoveringer. Eksempelværdien kan dermed ligge både i stor og lille skala, på landet og i byen, i den særlige bygning og i den helt almindelige og vidt udbredte bygningstypologi.
Er der i projektet gode idéer, som kan skaleres og andre kan inspireres af – giv konkrete eksempler på hvorfor og hvordan?

RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
Har projektet givet nyt liv i lokalområdet og fx skabt nye rammer for at kunne mødes? Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler.

RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.
Har renoveringen givet et tiltrængt løft og fx skabt mere værdi for brugerne i form af forbedret indeklima eller bedre lysforhold. Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler samt hvordan.

Projektet har arbejdet med inspirerende tiltag i forhold til anvendte ressourcer i hele eller dele af projektet. Det kan være gennem materialevalg, genbrug, genanvendelse og reduceret ressourceforbrug på byggepladsen, og/eller det kan handle om optimering af bygningens areal og energiforbrug
Har der i projektet været tiltag i forhold til at reducere brugen af nye ressourcer fx ved særlige materialevalg, ved at genbruge eksisterende materialer og konstruktioner, fokus på ressourceforbrug på byggepladsen osv.? Giv eksempler på hvad og hvordan I har gjort og fremsend dokumentation på - eller beskrivelser af - tiltagenes effekt, hvis det haves.

Projektet har haft brugerne i centrum og skabt eksemplariske rammer med forståelse for deres behov og et godt indeklima. Løsningerne skaber tilfredshed hos brugerne selv – det er positivt, hvis projektet samtidig gør en forskel for lokalområdet og mennesker i de nære omgivelser ved at bidrage til fællesskabet og oplevelsen på stedet.
Har renoveringen givet et tiltrængt løft og fx skabt mere værdi for brugerne i form af forbedret indeklima, bedre tilgængelighed eller bedre lysforhold og/eller har det skabt nyt liv til lokalområdet? Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler.

RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.
Har projektet medført bedre økonomi fx i form af energibesparelser eller øget markedsværdi – giv konkrete eksempler på hvordan.

Parterne i projektet har haft et stærkt tværfagligt og eksemplarisk samarbejde – fx med sparring, vidensdeling og velfungerende koordinering – mellem bygherre, rådgivere og entreprenør/håndværkere i alle led af byggeprocessen. Projektet kan derudover udmærke sig ved sit samarbejde med myndigheder og brugere af bygningen.
Har projektet været et frugtbart, tværfagligt samarbejde med lige plads til alle parter og gode processer? Giv konkrete eksempler på hvordan.

Projektets rådgivning og håndværk er på et højt fagligt niveau. De tekniske løsninger og konstruktioner er godt projekteret, veludførte og af høj håndværksmæssig kvalitet. De er gennemført med respekt for bygningens eksisterende materialer og kvaliteter samt med forståelse for de krav og behov, der er i dag.
Har der fx været særlige udfordringer i projektering og/eller konstruktioner, fokus på at genbruge eksisterende materialer, fokus på anvendelse af særlige byggematerialer, eller har projektet krævet særlige håndværksmæssige færdigheder eller arbejde med planlovgivningen, bygningsreglementet, fredninger eller bevaringer, som andre kan lære af? Giv gerne konkrete eksempler på hvad og hvordan.

Projektet bidrager til en levende bygningskultur ved at skabe liv i bygningen og styrke stedets særlige identitet og historie. Renoveringen er i den forbindelse udført med respekt for bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk, stedets bygningskultur og det omkringliggende miljø.
Hvordan har projektet givet nyt liv til bygningen, og hvordan styrker det livet i bygningen? Hvordan er omgivelserne og det omkringliggende byggede miljø tænkt ind i renoveringen? Er de særlige kendetegn for bygningen eller er kvarteret blevet forstærket, bevaret eller udviklet takket være renovering, og hvad betyder det for historien og oplevelsen i området?

Renoverprisen må gerne bruge mine fotos i forbindelse med kommunikation om renoveringen

Webadresse med yderligere information om renoveringsprojektet (f.eks.https://renover.dk)

Navn vises ikke på websitet

E-mail vises ikke på websitet

Telefonnummer vises ikke på websitet