fbpx

Indstil projekt

Fra mandag den. 2. januar til og med onsdag den 1. marts 2023 kan alle indstille et eller flere renoveringsprojekter til Renoverprisen 2023.

Efter indstillingsperioden vurderer et nomineringsudvalg hvilke projekter, der nomineres til Renoverprisen. De nominerede projekter offentliggøres medio juni, hvorefter valgkollegiet, bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen, stemmer om, hvilke projekter der skal vinde Renoverprisen 2023.

Foruden Renoverprisen 2023 findes der desuden en vinder af Specialprisen 2023. En pris der i år hylder ‘det lille projekt med den store effekt’.

Specialprisen er en pris, der udvælges af nomineringsudvalget blandt alle de indstillede projekter. Der er altså ingen nomineringer til specialprisen og specialprisen kommer heller ikke ud til valgkollegiet.

Vinderholdet af både Renoverprisen og Specialprisen offentliggøres og kåres ved en prisfest i september 2023.

Udfyld alle felter markeret med *. Vær opmærksom på, at din indstilling først er gået igennem, når du ser teksten “Tak for din indstilling” på din skærm.

Alle indtastede oplysninger vil blive lagret i Renoverprisens system, men de vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til info@renover.dk eller ring på 30138412.

 

Upload mindst ét og højst otte billeder af dit projekt (billederne skal uploades som JPEG-filer. De skal minimum være 1280x900 pixels og må højest fylde 6 MB per billede.). Billederne må meget gerne vise før og efter renoveringen, så tranformationen tydeligt fremgår, og derudover kan det f.eks. være helheds- eller detaljebilleder samt procesbilleder.
Det første billede, du vælger, bliver vist som det primære billede.
Sørg for at sikre dig ophavsrettighederne til alle billeder.

Klik her eller træk billeder hertil for at tilføje

Her kan du uploade pdf-filer med yderligere information om projektet, som andre besøgende på websitet kan downloade.

Klik her eller træk filer hertil for at tilføje

Projektet skal være taget i brug tidligst den 1. januar 2018 og mindst et halvt år fra indstillingsdatoen

Projektet skal være beliggende i Danmark. Angiv venligst adresse eller by i Danmark.

Projektet skal være beliggende i Danmark.

Det er et krav, at der er en bygherre, en rådgiver og en udførende knyttet til projektet. Oplys hvem der står bag projektet, f.eks. bygherre, udførende arkitekt, ingeniør og andre. Oplysningerne vises ikke på websitet.

Beskriv projektet: Hvad var udfordringen? Hvordan var processen? Hvordan blev løsningen?
Se et eksempel på en god projektbeskrivelse

Hvilke nomineringskriterier er særligt interessante i forhold til dit renoveringsprojekt og hvorfor? (vælg gerne flere kriterier)

RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
Har projektet givet nyt liv i lokalområdet og fx skabt nye rammer for at kunne mødes? Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler.

RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.
Har renoveringen givet et tiltrængt løft og fx skabt mere værdi for brugerne i form af forbedret indeklima eller bedre lysforhold. Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler samt hvordan.

Renoverprisen gives til et projekt, der fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
Har renoveringen skabt nyt liv til lokalområdet eller givet et tiltrængt løft og fx skabt mere værdi for brugerne i form af forbedret indeklima eller bedre lysforhold? Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler.

Renoverprisen gives til et projekt, der rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.
Er der i projektet gode idéer, som andre kan inspireres af – giv konkrete eksempler hvorfor og hvordan?

Renoverprisen gives til et projekt, hvor klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.
Giv konkrete eksempler på hvordan projektet bidrager til bæredygtig praksis. Eks. ved brug af solceller, efterisolering, lavtemperatur varmeanlæg, jordvarmepumpe, klimaskærm, genbrug af eksisterende materialer eller nye bæredygtige materialer mv.

RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.
Har projektet medført bedre økonomi fx i form af energibesparelser eller øget markedsværdi – giv konkrete eksempler på hvordan.

Renoverprisen gives til et projekt, hvor samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder har været velfungerende og eksemplarisk i alle led af byggeprocessen.
Har projektet været et frugtbart, tværfagligt samarbejde med lige plads til alle parter – giv konkrete eksempler på hvordan?

RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.
Har der eks. været særligt fokus på bygningens detaljer, anvendelse af særlige byggematerialer eller håndværksmæssige færdigheder. Giv konkrete eksempler.

Renoverprisen gives til et projekt, hvor håndværk, rådgivning og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.
Har der eks. været fokus på anvendelse af særlige byggematerialer eller håndværksmæssige færdigheder, eller har projektet medført bedre økonomi fx i form af energibesparelser eller øget markedsværdi? Giv gerne konkrete eksempler på hvordan.

Renoverprisen må gerne bruge mine fotos i forbindelse med kommunikation om renoveringen

Webadresse med yderligere information om renoveringsprojektet (f.eks.https://renover.dk)

Navn vises ikke på websitet

E-mail vises ikke på websitet

Telefonnummer vises ikke på websitet