Indstil projekt

1. Om projektet
2. Beskrivelse
3. Billeder
4. Indstil

Fra d. 2. januar til 1. marts 2018 kan alle indstille et eller flere renoveringsprojekter til RENOVER prisen 2018.

Efter indstillingsperioden vurderer et nomineringsudvalg hvilke projekter, der nomineres til RENOVER prisen. De nominerede projekter offentliggøres d. 14. juni, hvorefter valgkollegiet, bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen, stemmer om, hvilket projekt der skal vinde RENOVER prisen 2018.

Vinderprojekterne offentliggøres ved RENOVER prisens prisfest d. 6. september 2018.

Udfyld alle felter markeret med *.
Hvis du har spørgsmål, så skriv til info@renover.dk eller ring på 53 72 74 57.

Upload mindst ét og højst otte billeder af dit projekt (.jpeg, mindst 1280 x 720 pixels, højst 6MB pr. billede). Billederne kan f.eks. være før- eller efterbilleder, helheds- eller detaljebilleder.
Det første billede, du vælger, bliver vist som det primære billede.
Sørg for at sikre dig ophavsrettighederne til alle billeder.

Klik her eller træk billeder hertil for at tilføje

Her kan du uploade pdf-filer med yderligere information om projektet, som andre besøgende på websitet kan downloade.

Klik her eller træk filer hertil for at tilføje

Projektet skal være taget i brug tidligst den 1. januar 2013 og mindst et halvt år fra indstillingsdatoen

Projektet skal være beliggende i Danmark. Angiv venligst adresse eller by i Danmark.

Projektet skal være beliggende i Danmark.

Det er et krav, at der er en bygherre, en rådgiver og en udførende knyttet til projektet. Oplys hvem der står bag projektet, f.eks. bygherre, udførende arkitekt, ingeniør og andre. Oplysningerne vises ikke på websitet.

Beskriv projektet: Hvad var udfordringen? Hvordan var processen? Hvordan blev løsningen?
Se et eksempel på en god projektbeskrivelse

Hvilke nomineringskriterier er særligt interessante i forhold til dit renoveringsprojekt og hvorfor? (vælg gerne flere kriterier)

Har projektet givet nyt liv i lokalområdet og fx skabt nye rammer for at kunne mødes?
RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Har renoveringen givet et tiltrængt løft og fx skabt mere værdi for brugerne - hvordan?
RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.

Er projektet en god ide, som andre kan inspireres af – hvorfor og hvordan?
RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.

Eksempel: solceller, efterisolering, lavtemperatur varmeanlæg, jordvarmepumpe, klimaskærm mv.
RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager til bæredygtig praksis bl.a. via energieffektivisering, som er afstemt byggeriets funktion og indeklima.

Har projektet medført bedre økonomi fx i form af energibesparelser eller øget markedsværdi - hvordan?
RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.

Har projektet været et frugtbart, tværfagligt samarbejde med lige plads til alle parter - hvordan?
RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis.

Eksempel: fokus på bygningens detaljer, anvendelse af særlige byggematerialer eller håndværksmæssige færdigheder.
RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.

URL skal starte med https:// eller http://, f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=8D8btoqvTWg

Error. No embed found for the given URL.

Webadresse med yderligere information om renoveringsprojektet (f.eks.https://renover.dk)

Navn vises ikke på websitet

E-mail vises ikke på websitet

Telefonnummer vises ikke på websitet