Indstil projekt

1. Om projektet
2. Beskrivelse
3. Billeder
4. Indstil

Fra d. 2. januar til 1. marts 2020 kan alle indstille et eller flere renoveringsprojekter til RENOVER prisen 2020.

Efter indstillingsperioden vurderer et nomineringsudvalg hvilke projekter, der nomineres til RENOVER prisen. De nominerede projekter offentliggøres medio juni, hvorefter valgkollegiet, bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen, stemmer om, hvilket projekt der skal vinde RENOVER prisen 2020.

Vinderprojektet offentliggøres ved RENOVER prisens prisfest i september 2020.

Udfyld alle felter markeret med *. Vær opmærksom på, at din indstilling først er gået igennem, når du ser teksten “Tak for din indstilling” på din skærm.

Alle indtastede oplysninger vil blive lagret i RENOVER prisens system, men de vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til info@renover.dk eller ring på 53 72 74 57.

 

Upload mindst ét og højst otte billeder af dit projekt (billederne skal uploades som JPEG-filer. De skal minimum være 1280x900 pixels og må højest fylde 6 MB per billede.). Billederne kan f.eks. være før- eller efterbilleder, helheds- eller detaljebilleder eller procesbilleder.
Det første billede, du vælger, bliver vist som det primære billede.
Sørg for at sikre dig ophavsrettighederne til alle billeder.

Klik her eller træk billeder hertil for at tilføje

Her kan du uploade pdf-filer med yderligere information om projektet, som andre besøgende på websitet kan downloade.

Klik her eller træk filer hertil for at tilføje

Projektet skal være taget i brug tidligst den 1. januar 2015 og mindst et halvt år fra indstillingsdatoen

Projektet skal være beliggende i Danmark. Angiv venligst adresse eller by i Danmark.

Projektet skal være beliggende i Danmark.

Det er et krav, at der er en bygherre, en rådgiver og en udførende knyttet til projektet. Oplys hvem der står bag projektet, f.eks. bygherre, udførende arkitekt, ingeniør og andre. Oplysningerne vises ikke på websitet.

Beskriv projektet: Hvad var udfordringen? Hvordan var processen? Hvordan blev løsningen?
Se et eksempel på en god projektbeskrivelse

Hvilke nomineringskriterier er særligt interessante i forhold til dit renoveringsprojekt og hvorfor? (vælg gerne flere kriterier)

RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
Har projektet givet nyt liv i lokalområdet og fx skabt nye rammer for at kunne mødes? Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler.

RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.
Har renoveringen givet et tiltrængt løft og fx skabt mere værdi for brugerne i form af forbedret indeklima eller bedre lysforhold. Beskriv ved hjælp af konkrete eksempler samt hvordan.

RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.
Er der i projektet gode idéer, som andre kan inspireres af – giv konkrete eksempler hvorfor og hvordan?

RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager til bæredygtig praksis bl.a. via energieffektivisering, materialers miljøpåvirkning, sundheds- og miljøskadelige stoffer, indeklima, totaløkonomi, klimasikring, ressourceforbrug på byggepladsen mv.
Giv konkrete eksempler på hvordan projektet bidrager til bæredygtig praksis. Eks. ved brug af solceller, efterisolering, lavtemperatur varmeanlæg, jordvarmepumpe, klimaskærm, genbrug af eksisterende materialer eller nye bæredygtige materialer mv.

RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.
Har projektet medført bedre økonomi fx i form af energibesparelser eller øget markedsværdi – giv konkrete eksempler på hvordan.

RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis.
Har projektet været et frugtbart, tværfagligt samarbejde med lige plads til alle parter – giv konkrete eksempler på hvordan?

RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.
Har der eks. været særligt fokus på bygningens detaljer, anvendelse af særlige byggematerialer eller håndværksmæssige færdigheder. Giv konkrete eksempler.

Webadresse med yderligere information om renoveringsprojektet (f.eks.https://renover.dk)

Navn vises ikke på websitet

E-mail vises ikke på websitet

Telefonnummer vises ikke på websitet