fbpx

Renoverprisens vurderingskriterier

Alle kan indstille et projekt til Renoverprisen. Der er blot nogle få krav for, at et projekt kan nomineres. Projektet skal:

 • dække en eksisterende bygningsmasse.
 • være gennemført med hjælp fra en eller flere professionelle rådgivere (dvs. arkitekter, ingeniører og konstruktører) og udført af en eller flere professionelle håndværks/entreprenørvirksomheder.
 • være taget i brug tidligst inden for de seneste fem år og senest inden årsskiftet 2023/2024.
 • være gennemført i Danmark.
 • udmærke sig mindst ét af Renoverprisens seks kriterier (se nedenfor).

Byrum, gårdrum o.lign. kan ikke indstilles til Renoverprisen

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra følgende kriterier. Bemærk, at kriterierne er blevet opdateret til Renoverprisen 2024 i forhold til tidligere:

 • Eksempelværdi: Projektet er et godt eksempel, der kan skaleres, inspirere andre til at gå i gang med gode renoveringer og/eller er med til at definere, forme og udvikle renoveringsdisciplinen. Renoverprisen hylder mangfoldigheden blandt danske renoveringer. Eksempelværdien kan dermed ligge både i stor og lille skala, på landet og i byen, i den særlige bygning og i den helt almindelige og vidt udbredte bygningstypologi.
 • Solidt samarbejde: Parterne i projektet har haft et stærkt tværfagligt og eksemplarisk samarbejde – fx med sparring, videndeling og velfungerende koordinering – mellem bygherre, rådgivere og entreprenør/håndværkere i alle led af byggeprocessen. Projektet kan derudover udmærke sig ved sit samarbejde med myndigheder og brugere af bygningen.
 • Inspirerende ressourcetiltag: Projektet har arbejdet med inspirerende tiltag i forhold til anvendte ressourcer i hele eller dele af projektet. Det kan være gennem materialevalg, genbrug, genanvendelse og reduceret ressourceforbrug på byggepladsen, og/eller det kan handle om optimering af bygningens areal og energiforbrug.
 • Faglig kvalitet: Projektets rådgivning og håndværk er på et højt fagligt niveau. De tekniske løsninger og konstruktioner er godt projekteret, veludførte og af høj håndværksmæssig kvalitet. De er gennemført med respekt for bygningens eksisterende materialer og kvaliteter samt med forståelse for de krav og behov, der er i dag.
 • Blik for brugerne: Projektet har haft brugerne i centrum og skabt eksemplariske rammer med forståelse for deres behov og et godt indeklima. Løsningerne skaber tilfredshed hos brugerne selv – det er positivt, hvis projektet samtidig gør en forskel for lokalområdet og mennesker i de nære omgivelser ved at bidrage til fællesskabet og oplevelsen på stedet.
 • Levende bygningskultur: Projektet bidrager til en levende bygningskultur ved at skabe liv i bygningen og styrke stedets særlige identitet og historie. Renoveringen er i den forbindelse udført med respekt for bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk, stedets bygningskultur og det omkringliggende miljø.

De indstillede projekter bedømmes først og fremmest ud fra disse seks bærende kriterier. Hensyn til geografisk spredning og variation af bygningstyper kan også spille ind, når de nominerede projekter udpeges af nomineringsudvalget.