Kriterier
For at et projekt kan nomineres til RENOVER prisen, skal det være gennemført i Danmark, dog undtaget Færøerne og Grønland, være færdiggjort inden for de seneste fem år og være taget i brug i mindst seks måneder. Foruden de primære faglige kriterier kan geografisk spredning og variation af bygningstyper også indgå i grundlaget for udvælgelsen af de nominerede projekter. Restaureringsprojekter kan ikke indstilles til RENOVER prisen.

Samtidig skal renoveringsprojektet score højt på mindst et af følgende kriterier:

  • Eksempelværdi: RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.
  • Bæredygtighed: RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager til bæredygtig praksis bl.a. via energieffektivisering, materialers miljøpåvirkning, sundheds- og miljøskadelige stoffer, indeklima, totaløkonomi, klimasikring, ressourceforbrug på byggepladsen mv.
  • Samarbejde: RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis.
  • Brugskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.
  • Bidrag til omgivelser: RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
  • Økonomi og værdiforøgelse: RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.
  • Udførelseskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.