fbpx

Renoverprisens vurderingskriterier

For at et projekt kan nomineres til Renoverprisen, skal det være gennemført i Danmark.

Projektet skal være færdiggjort inden for de seneste fem år, og den renoverede bygning skal være taget i brug seks måneder før indstillingsperioden lukker – det vil sige senest d. 1. september 2021, hvis man vil indstille den til Renoverprisen 2022.

Det er vigtigt, at renoveringen dækker en eksisterende bygningsmasse.

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra følgende kriterier:

  • Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.
  • Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
  • Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.
  • Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.
  • Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.

De indstillede projekter bedømmes først og fremmest ud fra de fem bærende kriterier, og i 2022, der markerer Renoverprisens 10-års jubilæum, vil bæredygtighed desuden være et kernekriterie. Hensyn til geografisk spredning og variation af bygningstyper kan også spille ind, når de nominerede projekter udpeges af nomineringsudvalget.

Byrum, gårdrum og andre udearealer kan ikke indstilles til prisen.