fbpx

Kom til netværks-arrangement: Hvordan omdanner vi de bygninger, vi allerede har, til nye boliger og boformer?

Dato

06. juni 2024

Tid

14:30 - 16:30

Sted

Grundejernes Investeringsfond, Ny Kongensgade 15, 1472 København K

Fremskrivninger viser, at den danske befolkning vokser, og at det primært er de allerældste borgere, der bliver flere af. Derfor bliver der brug for flere og anderledes boliger i fremtiden. Til Renoverprisens åbne netværksarrangement den 6. juni sætter vi fokus på, hvad der skal til for at sætte gang i flyttekæderne, og vi ser på eksempler på, hvordan vi kan renovere og ombygge de bygninger, vi allerede har, til nye boliger og boformer.

I de senere år er der sket en stor udvikling af nye boformer med seniorbofællesskaber og generationshuse, hvor unge-, familie- og seniorboliger tænkes sammen – dog mest opført som nybyggeri. Til Renoverprisens netværksarrangement undersøger vi, hvordan man kan koble udviklingen af de nye boformer med renovering og ombygning af de bygninger, vi allerede har. Fx hvordan kan nye boligtilbud blive så attraktive for nutidens parcelhusejere, at de flytter ud af ’Sølvbryllupskvartererne’, så næste generation af børnefamilier kan rykke ind? Og hvordan kan de gamle parcelhuse renoveres, så de imødekommer en moderne børnefamilies behov?

Kom til netværksarrangement torsdag den 6. juni 2024, hvor du kan høre om den nyeste forskning indenfor feltet og komme tættere på to af de 160 projekter, som i år er indstillet til Renoverprisen 2024. Du får mulighed for at møde:

Mette Mechlenborg, Boligforsker, BUILD

Man siger, at danskerne er mere knyttet til deres huse end deres ægtefælle. Enfamiliehuset er nu blevet den mest foretrukne ældrebolig, og mange mennesker bor i en bolig, som ikke stemmer overens med deres boligbehov. Ergo – vi flytter alt for lidt. Men hvad skal der egentlig til for at sætte gang i flyttekæderne – når nu vi har mulighed for at blive ”længst muligt i eget hjem”? Boligforsker Mette Mechlenborg, Aalborg Universitet, giver sit bud på ideen om ”rightsizing”.

Steen Birkedal, Driftsdirektør, Landsbyggefonden
Steen Birkedal giver et indblik i, hvordan Landsbyggefonden og den almene sektor arbejder med at omdanne almene boligområder til fremtidens behov med fokus på sundhed og blandede generationer, som en af løsningerne på samfundets demografiske udfordringer. Vi dykker ned bl.a. ned i Pilotprojekt A17 i Toveshøj, som er et af de indstillede projekter til Renoverprisen 24 og renoveringen af Axelborg i Horsens.

Allan Lorenzen, Tegnestuen Lorenzen, Medlem af Danske Boligarkitekter
Allan Lorenzen fra Tegnestuen Lorenzen viser inspirerende eksempler på, hvordan 60’er og 70’er parcelhuse kan renoveres til den moderne børnefamilies behov og reflekterer over, hvordan man som rådgiver kan åbne bygherrens øjne for renovering og parcelhusets kvaliteter. Vi får et indblik i flere af tegnestuens projekter, blandt andet en renoveret bolig fra 1970’erne, der er at finde blandt de indstillede projekter til Renoverprisen 2024.

Program

14.30 Velkommen til ved Renoverprisen, Grundejernes Investeringsfond og Realdania

14.35 Intro til tema og oplægsholdere v. moderator Anne-Mette Hjøllund, Renoverpris sekretariatet.

14.40 Faglige oplæg ved:

  • Mette Mechlenborg, Seniorforsker, Institut for Byggeri, By og Miljø, BUILD
  • Steen Birkedal, Driftsdirektør, Landsbyggefonden
  • Allan Lorenzen, Arkitekt, Tegnestuen Lorenzen, Medlem af Danske Boligarkitekter

15.30 Pause

15.40 Fælles panelsamtale med oplægsholderne inkl. spørgsmål fra salen

16.00 Netværk og let forplejning

16.30 Tak for i dag

Hvem står bag
Renoverprisen afholder løbende netværksarrangementer, der inviterer branchen til at mødes om renovering og den eksempelværdi, som findes blandt andet i de indstillede projekter til Renoverprisen.

Tilmelding
Der er plads til 70 deltagere. Hvis der ikke er noget tilmeldingsfelt, er det fordi arrangementet er overbooket.

Bliver du forhindret i at deltage i arrangementet, modtages afbud på mailen info@renover.dk

Tilmelding