Gyldenrisparken

  • Realiseret

    2010

  • Anvendelse

    Bolig

  • Areal

Beskrivelse

Lejerbo’s afd. 128-0, Gyldenrisparken på Amager har gennemgået en omfattende renovering. Byggeriet blev taget i brug april 1966 som etagelejligheder, inddelt i blokke i 3 etager, med lejligheder fra 1 vær. til 4 vær, opført i betonelementer. Placeringen dengang var som omegnsbyggeri med vægt på store grønne områder. Tidens tand har slidt voldsomt på byggeriet, hvorfor Lejerbo, Københavns kommune og Landsbyggefonden indstillede til beboerne at der skulle foretages en omfattende renovering, hvilket beboerne godkendte i aug. 2005. Der er påført ny klimaskærm udskiftet vinduer og døre samt renoveret udearealer så de tilgodeså tryghed. Samtidig blev der opført nyt plejehjem med 81 lejligheder samt 2 børneinstitutioner. Den en institution blev opført efter passivhusreglerne. Den anden var ombygning af gl. plejehjem til nok Københavns største børneinstitution.

Gyldenrisvej 6 - 52 samt Store Krog 6 til 134, 2300 København S.