fbpx

Gyldenrisparken

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2010

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Lejerbo’s afd. 128-0, Gyldenrisparken på Amager har gennemgået en omfattende renovering. Byggeriet blev taget i brug april 1966 som etagelejligheder, inddelt i blokke i 3 etager, med lejligheder fra 1 vær. til 4 vær, opført i betonelementer. Placeringen dengang var som omegnsbyggeri med vægt på store grønne områder. Tidens tand har slidt voldsomt på byggeriet, hvorfor Lejerbo, Københavns kommune og Landsbyggefonden indstillede til beboerne at der skulle foretages en omfattende renovering, hvilket beboerne godkendte i aug. 2005. Der er påført ny klimaskærm udskiftet vinduer og døre samt renoveret udearealer så de tilgodeså tryghed. Samtidig blev der opført nyt plejehjem med 81 lejligheder samt 2 børneinstitutioner. Den en institution blev opført efter passivhusreglerne. Den anden var ombygning af gl. plejehjem til nok Københavns største børneinstitution.

Sted

Gyldenrisvej 6 - 52 samt Store Krog 6 til 134
2300 København S