fbpx

Blomsterkvarteret

i Nyborg

Læs projektets egen beskrivelse

De 76 almene rækkehuse i Blomsterkvarteret i Nyborg er ca. 82 m2 og har alle en lille have. Rækkehusene, som er opført i slutningen af 50´erne, har i de senere år gennemgået en gennemgribende renovering, som har løftet området både fysisk og socialt, og som samtidig har medført lavere forbrugsregninger og senere huslejenedsættelser pga. mindre vedligehold for beboerne. Renoveringen har taget udgangspunkt i et fælles ønske om at vælge de rigtige materialer, fokusere på et lavere energiforbrug, sikre minimal vedligeholdelse og skabe et bedre image for området. Konkret er der foretaget en isolering af eksist. facader. Der er sat skærmtegl op i en gullig farve for at bevare den oprindelige arkitektur og for at lyse området op. Skærmteglene er vedligeholdelsesfrie og begrænser udgifterne til løbende vedligehold. Herudover er de nedslidte tagflader skiftet, og der er kommet ny tagflade udført i bølgeplader i farven antracit samt nye metaltagrender. Der er også sat nye vedligeholdelsesfrie træ/alu døre og vinduer op, og i forbindelse med renoveringen, er der lavet en ny sokkel, således at alle kuldebroer er elimineret. Udhænget er malet hvidt, og der er indbygget spots, som lyser indgangspartierne op. Garageanlægget er renoveret i samme arkitektur som boligerne i den udvendige klimaskærm, og der er nye flisebelægninger på p-pladser. Herudover er der foretaget en gennemgribende renovering af legepladsen, hvor man, efter beboernes ønske, har genskabt legepladsen i en form, hvor familierne sidder i midten af legepladsen frem for omkring legepladsen. Der var regnet med en månedlig besparelse på ca. 500 kr. pr. mdr. på forbruget, som har vist sig at holde stik. Anvendelsen af vedligeholdelsesfrie produkter har medført, at driftsudgifterne er betydeligt reduceret. Selve løftet af området har også medført, at der nu en udtalt stolthed fra beboerne om at vise deres boligområde frem, og er nu meget engageret i at få den indv. del med bl.a. udskiftning af alle indv. døre.

Parter bag projektet

Fyns Almennyttige Boligselskab, bygherre
Archidea, arkitekter
Drejer og Co., hovedentreprenør

Sted


5800 Nyborg

Realiseret

2011

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2