fbpx

Viden baner vejen for genanvendelse i renoveringer

30. apr 2015

Vi skal genanvende mere. Det er et hovedbudskab i regeringens ressourcestrategi og noget, som især byggeriet interesserer sig for. Som den mest affaldstunge branche skal byggeriet gå foran med øget genanvendelse af byggematerialer i renoveringer, lyder det fra Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, der ser øget viden som vejen frem.

Bygge- og anlægsbranchen producerer årligt 2,66 mio. tons affald. Fraregner man jord og sten udgør det op mod en tredjedel af den samlede mængde affald i Danmark, og det gør bygge- og anlægsbranchen til den største kilde til affald. Ifølge Dansk Byggeri giver det branchen et vigtigt ansvar, når det handler om at genanvende mere:

– Fra politisk side ønsker man at begrænse affaldsmængderne i Danmark og genanvende så meget som muligt, og de initiativer byder vi meget velkomne. Hvis det skal kunne lade sig gøre, er vi i byggeriet nødt til at gå forrest og gøre en forskel – ikke mindst når vi renoverer, siger Michael H. Nielsen, der er direktør i Dansk Byggeri, og fortsætter:

– Når vi som branche producerer så stor en andel af alt affald i Danmark, kan man sige, at vi både er et problem, men også nøglen til at løse det problem.

Fokus på de farlige stoffer i renoveringer
En afgørende faktor, når byggeriet skal genanvende byggematerialer i renoveringer, er håndteringen af miljø- og sundhedsfarlige stoffer som eksempelvis PCB og Asbest:

– Når vi renoverer bygninger, piller gamle vinduer ud osv., skal vi vide, hvordan vi håndterer affaldet direkte ved kilden. Hvordan identificerer og fjerner vi de farlige stoffer? Og hvordan kan vi så nyttiggøre affaldet, når vi skal genanvende byggematerialer? Det er spørgsmål, der er behov for mere viden om, siger Michael H. Nielsen og uddyber, at der især er behov for øget viden i forbindelse med renoveringer:

– Når man brækker et hus helt ned, er der nok lidt mere styr på, hvordan man kildesorterer. Men i forbindelse med renoveringer er der knap så meget viden, der er sat i system.

Dansk Byggeri mener derfor, at der er behov for at få indsamlet viden, der kan stilles til rådighed for de mange parter i et renoveringsprojekt – lige fra bygherrer, rådgivere til udførende og nedbrydningsvirksomheder. Også kommunerne som myndighed er en oplagt målgruppe:

– Som det er nu, bliver vi tit kontaktet af bygherrer, entreprenører og rådgivere, som er usikre på, hvor de skal finde information om håndteringen af de miljøfarlige stoffer og materialer, når de skal genanvende. De står hver især for hver deres del af byggeprocessen, og derfor er det vigtigt, at de ved, hvordan man forhindrer, at miljøfarlige stoffer bliver spredt, forklarer Michael H. Nielsen.

Behov for mere viden
Dansk Byggeri mener, at et centralt koordinerende videncenter, som kan formidle et overblik over genanvendelsesmulighederne i byggeriet , vil være en stor hjælp for branchen:

– Vi ser et behov for at forankre uvildig viden om genanvendelse ét sted og på den måde sikre, at alle, der ønsker det, kan få adgang til viden på lige fod. Det ville være en stor gevinst for hele byggeprocessen, hvis man får et videncenter, som hele branchen kan henvende sig til, slutter Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri arbejder på at skabe finansieringsgrundlag for en treårig etableringsperiode af et videncenter. Videncenteret vil blive sendt i udbud, når der er opnået et finansieringsgrundlag på ca. 10 mio. kr.