fbpx

RENOVER-stafetten #2: Realdania om arbejdsmiljø på byggepladsen

13. okt 2015

BAR Bygge & Anlæg spørger Realdanias programchef, Lennie Clausen: Hvordan ser Realdania arbejdsmiljø på byggepladen i relation til Realdanias mission: at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø? Og vil Realdania være med til at arbejde for mere arbejdsmiljøfokus og bedre samarbejde i renoveringsprocessen?

Selvom vi ikke har arbejdsmiljø som et specifikt fokusområde i vores strategi, så er det jo et uhyre vigtigt tema, som alle i og omkring byggesektoren må tage dybt alvorligt.

Ethvert byggeri er i sin natur et komplekst og udfordrende produktionsmiljø – for hvert byggeri etableres en byggeplads, og efterhånden som byggeriet skrider frem ændrer byggepladsen karakter. Det kræver hele tiden stor opmærksomhed fra alle parter på byggepladsen.

At sikre et godt arbejdsmiljø kræver også udvikling på mange fronter: Arbejdsmiljø handler både om ledelse og strategisk fokus, om kulturen i virksomheden og i det enkelte sjak, om uddannelse og om deling af viden og best practice.

Fra Realdanias side vil vi først og fremmest medvirke til at skabe gode rammer omkring byggeprocessen.

Lad mig blot nævne to initiativer:

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
Realdania var en af initiativtagerne til etableringen af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i 2014. Afsættet for foreningen er et charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen, som blandt andet lægger op til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi håber, at Foreningen netop kan blive et forum hvor der kan udveksles viden og erfaringer fra praksis – også om hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø.

Værdibyg
Her har udviklingsorienterede praktikere, som repræsenterer alle byggesektorens virksomheder, bidraget til en serie af publikationer og værktøjer, der har fokus på at skabe bedre samarbejde i byggeprocessen.

Begge er initiativer, der bidrager til bedre forhold for alle, der arbejder i byggebranchen.

En anden vigtig ting, man ikke må glemme, når det handler om renovering, er indeklimaet. Jeg vil derfor gerne sende stafetten videre til civilingeniør, Ph.d. Kasper Lynge Jensen fra Teknologisk Institut – og mit spørgsmål lyder:

Hvordan har den hidtidige energirenovering af huse påvirket sundheden hos den danske befolkning, og hvilke faktorer mener du, at energirenoveringen skal have fokus på for fremtiden, når det gælder indeklimaet?