fbpx

RENOVER prisen er blevet evalueret

09. feb 2016

Realdania og GI har taget temperaturen på RENOVER prisen og fået den evalueret af Oxford Research. Resultatet er positivt.

Da Realdania og GI i 2013 stiftede RENOVER prisen var det med det overordnede formål at skabe større synlighed og prestige omkring renovering. Prisen har nu været uddelt tre gange, og det har hvert år været spændende at følge indstillingsproces, nominering af projekter og til sidst kåring af vinderen.

Der har løbende været fokus på at afprøve forskellige initiativer for at udbrede kendskabet til prisen og skabe involvering i branchen omkring indstilling af projekter, og der er gjort mange gode erfaringer. Realdania og GI synes dog, at det nu er på sin plads at gøre status og få et bredere indtryk af branchens oplevelse af RENOVER prisen. Oxford Research har derfor i efteråret 2015 foretaget en evaluering af RENOVER prisen for at få en vurdering af, hvilke resultater der er opnået, og om der er noget der bør ændres i forhold til at skabe effekt på længere sigt.

Evalueringen viser, at der generelt er stor anerkendelse af RENOVER prisens betydning og relevans. RENOVER prisen opfattes som en god katalysator for at skabe øget fokus og prestige omkring renovering. Det gælder både i branchen generelt og for de enkelte indstillede og nominerede projekter. Samtidig er RENOVER prisen med til at skabe stolthed og opmærksomhed i lokalsamfundet. Endelig peger evalueringen på, at opbygning af et nyt brand som RENOVER prisen tager tid, kræver tålmodighed og en langsigtet strategi. Der er forslag til forskellige tiltag, som kan styrke RENOVER prisen ikke mindst i forhold til at skabe mere faglig læring og inspiration.

Realdania og GI er glade og tilfredse med evalueringens resultater og vil inddrage disse i den løbende udvikling af konceptet og kendskabet til RENOVER prisen.

Læs Oxford-evaluering af RENOVER prisen her