fbpx

VUC Syd

Læs projektets egen beskrivelse

VUC Sønderjyllands afdeling i Sønderborg har til huse i den bevaringsværdige Sct. Jørgens-skole, der oprindeligt er opført i 1937.

Bygningen har en yderst fremtrædende placering i byen, og ligger således lige i sigtelinien, når man ankommer til byen fra vest via Kong Christian den X’s bro. Desuden løber en af hovedfærdselsårerne ind og ud af byen, Løkken, langs bygningen mod syd.

Pga. pladsmangel er bygningen nu udvidet med en markant tilbygning mod øst, der er en bevidst, moderne kontrast til den eksisterende bygning, men som samtidig har et klart slægtskab, bl.a. i kraft af materialevalg.

Østfløjen, der forbandt den eksisterende syd- og nordfløj, er revet ned, og i stedet er bygningen udvidet mod øst, så der er skabt et stort, åbent fællesrum midt i bygningen. Samtidig er der åbnet op i kantinen mod vest, og forarealet er omdannet til et udendørs caféområde.

Det centrale opholds- og studieområde er suppleret med små nicher/studiebokse, til bl.a. gruppearbejder, og det er her alle mødes og der skabes nye relationer.
Indvendigt er skolen åbnet maksimalt op, for at give plads til store fleksible studiemiljøer, der tilgodeser en moderne undervisningsinstitution. Der er desuden lagt stor vægt på at skabe et naturligt flow gennem bygningen, samt at lave en inddeling, der tydeligt markerer de forskellige fagzoner.

Tilbygningen er udført med meget stor åbenhed via store glaspartier. Den nye ankomstfacade mod syd udføres helt i glas, med en screen af tegllameller, der skærmer for solen, men tillader ind- og udsyn.

VUC ønsker at være en levende del af byen, og signalere, at VUC er en åben institution, hvor alle er velkomne. VUC er netop for alle. Det er her både unge og ældre, fra flere kulturer og samfundslag, kommer for at videreuddanne sig. Det har netop været intentionen, at understrege dette via det arkitektoniske udtryk.

Parter bag projektet

Bygherre:
VUC Syd, Chr. X´vej 39, 6100 Haderslev.

Arkitekt:
ZENI arkitekter a/s, Rådhusgade 6, 6200 Aabenraa.

Ingeniør:
COWI a/s, Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa.

Hovedentreprenør:
Bo Michelsen, Ribelandevej 37, 6270 Tønder.

Yderligere information om projektet

http://www.zeni.dk

Sted

Løkken 1
6400 Sønderborg

Realiseret

2011

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2