fbpx

Vissenbjerg

Idræts- og Kulturcenter

Læs projektets egen beskrivelse

Fysisk aktivitet er fundamentet for et sundt og langt liv. Det skaber glæder og velvære, og det udvikler og styrker både individet og fællesskabet. Projektets intention var at skabe et nyt samlingspunkt i Vissenbjerg – et nutidens torv, at skabe et attraktivt samlingspunkt for nuværende og fremtidige brugere.

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er et eksempel på en succesfuld gennemgribende renovering og tilbygning til et ældre eksisterende idrætsanlæg. Vissenbjerg Hallerne fremstod med stor grad af lukkethed i forhold til den aktivitet, der foregår indenfor. Ved aktivitet inde i hallen var der ingen kontakt med tid og sted. Denne lukkethed gøres der op med i tilbygningen, som med sin åbenhed står i kontrast til det eksisterende lukkede byggeri og signalerer nytænkning. Projektet ændrer fundamentalt ved idrætsanlæggets aktiviteter og flow. Der er opstået en fleksibilitet og åbenhed mellem gammelt og nyt og mellem nyetablerede funktioner, som giver stor multianvendelighed.

Facaden afspejler ikke kun Vissenbjerghallernes ansigt udad til men er et bærende element i den samlede oplevelse såvel inde som uden for bygningen. Facaden udtrykker mangfoldighed og rumlighed – den skaber identitet og genkendelighed.

I Vissenbjerghallerne handler fleksibilitet i høj grad om åbenhed – åbenhed i forhold til rumligheder – interne og eksterne på tværs, åbenhed i brugen/aktiviteterne og ikke mindst åbenhed over for brugerne og deres tilgængelighed til hallerne. Den visuelle kontakt mellem rum og funktioner har været en vigtig medspiller i udformningen af projektet. Det har været vigtigt at skabe et differentieret kig gennem bygningen, så alt ikke fremstå fuldstændig åbent og transparent. Herved vil brugerne nogle steder vækkes af nysgerrighed, mens de andre steder på afstand kan få en oplevelse af forskellige aktiviteter.

Parter bag projektet

Bygherre: Den erhvervsdrivende fond Vissenbjerghallerne
Bygherrerådgiver: D|K2 Bygherrerådgivning A/S og Keinicke & Overgaard Arkitekter
Arkitekt: P+P arkitekter A/S
Ingeniør: Tri-Consult A/S
Entreprenør: Q-Construction

Sted

Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

Realiseret

2012

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2