fbpx

Vigerslev Allés Skole

Læs projektets egen beskrivelse

Vigerslev Allés Skole er en mere end 100 år gammel folkeskole, der ligger i Valby. Skolen har tidligere fungeret som en to-sporet skole, men da der er udsigt til flere elever de kommende år, er der behov for en udbygning, så skolen i fremtiden kan rumme tre spor. Derfor er eksisterende 7000 kvm blevet renoveret og yderligere 2000 kvm tilbygget.

Projektet omfatter helheds- og energirenovering af eksisterende bygninger herunder nyt tag, nye vinduer og renovering af indvendige overflader, så de fremstår tidssvarende. I forbindelse med udvidelsen har arkitekter og bygherre gennemført en omfattende brugerinddragelse og udarbejdet et byggeprogram, der klarlægger visioner, ønsker og behov til den fremtidige skole. Helhedsrenovering og sporudvidelse er samtænkt, så der opnås helt nye arkitektoniske og funktionelle kvaliteter.

Hovedideen i projektet er at skabe en pavillonstruktur, med forbindelse mellem forskelligartede aktive uderum, for derved at skabe rammerne for en dynamisk sammenhæng mellem skolens områder. Midterkorridorstrukturen i pavillonerne med 4 basislokaler og en midtergang er ombygget til et nyt sammenhængende fællesområde og 3 hjemklasser til hver årgang, så der skabes muligheder for differentieret undervisning og fleksible indretninger med stillezoner og aktive områder. Gårdtoiletter er nedlagt og nye toiletter er lavet på etagerne, ventilation er indbygget i de eksisterende skorstenskanaler og med nye akustikpaneler.

Pædagogisk center er indrettet i samspil med ressourcecenter som ’ skolens hjerte og hjerne’ i den gamle drengesal midt i skolegården. De kreative faglokaler er samlet i stueetagerne af den nye tilbygning og i den lange bygning fra 70´erne, hvor en utidssvarende svømmehal er nedlagt. Den 3. gymnastiksal er placeret i nybygningen, så den kan sammenlægges med en eksisterende teatersal når hele skolen skal samles. Institutionen på Fengersvej udvides med 100 pladser og de to grunde sammatrikuleres, så der opstår nye fælles udearealer.

Blik for brugerne

Målet med renoveringen har været at minimere forbruget af energi og vand mest muligt af hensyn til miljøbelastning og driftsøkonomi. Derfor er der arbejdet med integreret energidesign.

Brugskvalitet

En skole som er langt mere tidssvarende med fleksible rum, nye faglokaler og en skolegård og fælles arealer, der inspirerer til såvel fordybelse som leg. Det har givet elever og lærere en langt bedre fysisk ramme om hverdagen.

Eksempelværdi

Et godt eksempel på hvordan en skole med kan renoveres både med respekt for den oprindelige arkitektur og med tilføjelse af nye funktioner - uden at det clasher.

Solidt samarbejde

Brugerinddragelse og samarbejde på tværs.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Ejendomme
Nøhr & Sigsgaard Arkitekter
Esbensen Rådgivende Ingeniører
1:1 Landskab Aps og Sloth Møller

Sted

Vigerslev Allé 110
2500 Valby

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2