fbpx

Vestermølle – Laden

Vestermølle Skanderborg

Begrundelse for nominering

Bygherre: Skanderborg Kommune

Arkitekter:

KPF og Brøgger Arkitekter, Frost Larsen

Ingeniører: Tri-Consult

Entreprenør:

Ole Sommer A/S

Aage Wegener & Søn A/S

Hvorslev Byggefirma A/S

Møldrup VVS A/S, Julsgaard A/S

Tagfirmaet Per Andersen

Kim Riisberg A/S

Odder Malerfirma A/S

Nomineringsudvalgets begrundelse

Vestermølle, Laden er et fremragende eksempel på en renovering med fokus på det oplevelsesrige samspil mellem nyt og gammelt. Med sin ærlighed og indlevede arkitektoniske behandling er forholdet mellem det oprindelige og det tilføjede tydeligt.

Isoleret set og i samspillet med det trefløjede anlæg, fremstår den begavet renoverede ladebygning som en åben invitation til pirrende kropslig udfoldelse og grænseoverskridende brug. En invitation som Skanderborgs borgere har fulgt til dørs med et markant stigende besøgstal.

Realiseringen af projektet var ikke let, men en utrættelig indsats fra stedets ildsjæle, velvilje fra Skanderborg kommune og støtte fra en række af byggesektorens udviklingsorienterede aktører gjorde det muligt at realisere visionen.

Renoveringen var omfattende. Tag, ydervægge og gulve har fået ny isolering og de gamle støbejernsvinduer er suppleret med indvendige forsatsruder. Lægges hertil indlæggelse af fjernvarme, er der opnået et energiforbrug, som lever op til moderne standarder.

Laderummets spinkle, bærende trækonstruktion er indlevende renoveret og kendetegnet ved en omhyggelig håndværksmæssig bearbejdning. I hver ende af ladebygningen er der tilføjet nye og sikkert formede træbeklædte volumener, som rummer køkken og toiletter. Renoveringen er med sin sikre håndtering af efterisoleringen, den omhyggelige behandling af den bærende konstruktions spinkle filigranagtige struktur og de nye volumeners formsprog et fremragende bud på en bevaring, der er fremadrettet og åben for nyfortolkning og brug.

Et enigt nomineringsudvalg indstiller Vestermølle – Laden til RENOVER prisen.

Læs projektets egen beskrivelse

Gammel stald/Ladebygning fra 1841 ved Vestermølle i skanderborg transformeres fra depot til multifunktionelt kultur, fest og foredragslokale. Bygningens smukke tømmerkonstruktion er bevaret og er ladens udsmykning. Funktionelle elementer såsom køkken og toiletter er etableret i ladens gavlender og er indpakket i skulpturelle, træbeklædte former der tydeligt signalerer et moderne skifte i arkitekturen. Detaljeringen af disse er præcis og stram i modsætning til ladens grove og ujævne overflader. Udformningen af elementerne er tilpasset den eksisterende tømmerkonstruktion, og tekniske installationer er anbragt i ’hætten’ af hver enhed. Dette projekt udemærker sig ved at være ydmyg overfor den eksisterende arkitektur og rumlighed, samtidig med at det formår at skabe funktionelle rum i moderne materialer uden at de vidt forskellige stilarter konflikter. Tværtimod spiller de rigtig godt sammen og danner rammen om et hus der er smukt og behageligt at opholde sig i.

Parter bag projektet

KPF, Frost Larsen,Tri-Consult

Sted

Oddervej 80
8660 Skanderborg

Nomineret 2013

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2