fbpx

Vester Voldgade

Læs projektets egen beskrivelse

Den ældre industribygning har budt på nogle overraskelser undervejs i renoveringen til energimærke A1. Det viste sig at være en særlig udfordring at bortisolere kuldebroer og tætne bygningen tilstrækkeligt – ikke mindst omkring vinduer og de gamle skakter, som er et levn fra bygningens liv som postterminal.

Bygningen sparer nu kloaknettet for stort set al afledning af regnvand i regnfulde perioder, hvor der er kapacitetsproblemer, og indeklimaet er afgørende forbedret.

Bygningens arkitektur indgår nu naturligt i et generelt løft af kvarteret under Københavns Kommunes projekt ‘Metropolzone’. I projektet skal Vester Voldgade omdannes til en oplevelsesrig, rekreativ og levende gade. Målet er at skabe et moderne storbycentrum med egen københavnerkvalitet og et attraktivt alternativ til H.C. Andersens Boulevard for bløde trafikanter.

Den beregnede økonomiske besparelse på el, vand og varme er 76%.

 

Parter bag projektet

Bygningsstyrelsen GVL Entreprise A/S Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Jesper Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S tnt arkitekter A/S

Sted

Realiseret

2012

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal