fbpx

Vestbyparken

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

I 70’erne skød store almene bebyggelser op i Hjørring, grundet en politisk tro på tilgang af store virksomheder, hvilket ikke skete i forventet omfang.
Etageboligerne har siden haft problemer med lejeledighed, store driftsudgifter og fraflytningstab.
Man søgte hjælp hos Landsbyggefonden og efter oplæg herfra gik tre boligafdelinger sammen om en fælles helhedsplan for området. Første skridt var at opbygge et image som et positivt, sammenhængende boligområde med et attraktivt miljø.
Der er sket en kæmpe forvandling. Renoveringen har bidraget til et stort løft af områdets sociale og oplevelsesmæssige kvaliteter.
Området fremstår som et helt nyt byggeri. Der er foretaget energirenoveringer af bygningerne samt disses installationer. Alle lejligheder fremstår gennemlyste med store altaner/udestuer.
Visionerne har været at skabe et boligområde med en blandet beboermasse og at fremtidssikre området på et niveau, at det fremstår attraktivt for nuværende og nye beboere.
Bebyggelsen og udearealerne er udformet og indrettet ældre- og handicapvenligt, så beboere kan blive gamle i deres lejlighed. Tilgængeligheden er prioriteret højt – over halvdelen af boligerne betjenes af elevator.
Resultaterne har været tydelige. Området har fået et stort facademæssigt løft, og de tidligere store problemer med hærværk og tyverier er nu stort set ikke længere eksisterende.
Beboer Inger Lise fra Kristiansandsvej fortæller om forløbet:
-Det var spændende og sjovt at være med i, og det er blevet nogle rigtig gode resultater.
Jens Ole Jørgensen, direktør for BoligHjørring, udtaler:
-Helhedsplanen har givet området et fantastisk løft. Nu er det et sted, hvor man rigtig gerne vil bo – dem, der er flyttet ind, trives virkelig.
Bygherrer: Hjørring Boligselskab, Boligforeningen AB og Bygge- & Boligforeningen af 1938 alle administreret af BoligHjørring.
Totalrådgiver: Brix & Kamp
Arkitekter: Arkitektfirmaet Finn Østergård, bjerg arkitektur og Bundgård & Kassow

Sted

Keravavej, Kristiansandsvej og Trollhættanvej
9800 Hjørring