fbpx

Syddansk Universitetsbibliotek

Læs projektets egen beskrivelse

Baggrund:
Projektet omfatter ombygning af ca. 7.000 m² bruttoetageareal på det eksisterende hovedkompleks på Syddansk Universitet campus i Odense samt tilbygning af ca. 1.000 m² bruttoetageareal udført som ny 2. etage på taget af de eksisterende bygninger.

Formål:
Projektet er gennemført med henblik på ombygning og fornyels af universitetsbiblioteket, så det åbnes mod det omkringliggende campus samt etablering af nye kontorfaciliteter og ca. 20 nye, centralt placerede hold- og klasselokaler. Omlægning og omstrukturering af bibliotek tager udgangspunkt i bru-gerworkshops og registrerede, faktuelle behov og funktioner.

Hvad har vi gjort:
I biblioteket etableres lokaler for medarbejdere, forskere, undervisere og studerende i studiezoner og loungemiljøer, som underbygger intentionerne for projektstudiet PBL (Project Based Learning). Bibliotekets kerneydelse – informationsformidling – styrkes gennem overskuelige planløsninger, der gør det enkelt for de kommende brugere at orientere sig samt at tilegne sig ny viden.
Projektet skal etablere nye rumligheder for universitetets basisfaciliteter, den pædagogiske ramme og bibliotekets administration, så brugerne af Syddansk Universitetsbibliotek får adgang til den ønskede information gennem let tilgængeligt materiale i elektronisk form, fra åbne hylder eller levering fra af-delinger og fjernarkiver.
Formålet med projektet er at etablere moderne og indbydende rammer for bibliotekets brugere, samtidig med, at de ansatte har de mest hensigtsmæssige rammer for effektivt at varetage deres opgaver.
Der er gennemført en arkitektonisk og funktionel helhedstænkning for bibliotekets samlede arealer, så den bedst mulige indretning, logistik og sammenhæng er opnået.

Resultat:
Opgaven er udført i det eksisterende campusanlæg med et stærkt arkitektonisk hovedgreb. Ombygningen er udført med respekt for det eksisterende anlæg og forstærker i sit formsprog og materialevalg det oprindelige universitets arkitektoniske træk.

Parter bag projektet

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen A/S
Ingeniør: OBH Rådgivende Ingeniør A/S
Entreprenør: H. Skjøde Knudsen A/S, OK Gulve A/S, Jacobsen & Blindkilde A/S, L&H Rørbyg A/S, Bravida A/S, Siemens A/S, EL:CON A/S

Sted

Campusvej 55
5230 Odense M

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Øvrige

Areal

5.001-20.000m2