fbpx

Børglum Kloster

Velkomst- og Besøgscenteret

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omfatter renovering og revitalisering af en gammel hestestald og vognport, opført i 1870-erne.

Den overordnende arkitektoniske idé har været at bevare og genanvende mest muligt af det eksisterende anlæg, der består af simple og enkle landbrugsbygninger og det relativt rå udtryk går igen i renoveringen.

Konstruktioner og materialer:
Den gamle hestestald er opført i 1870-erne. Ydervæggene er massive vægge, opført i gule mursten, indvendigt pudsede og kalkede. Ydervæggene er bevaret, kun med delvise istandsættelse af fuger, men murkronen er forhøjet

Tagværket i den nordlige halvdel er det originale tømmer, der er istandsat, medens tagværket i den sydlige halvdel er fornyet i forbindelse med renoveringen. For at undgå at isolering af tagkonstruktionen skulle mindske rumhøjden i tagetagen, er isoleringen lagt uden på spærene og i forbindelse hermed er murkronen blevet forhøjet.

Der er lagt nyt tag af tagpap med trekantlister, hvilket svarer til det oprindelige tagpaptag, der blev fundet rester af under eternittaget.

Oprindeligt var der i tagrygningen aftrækskanaler, der er genskabt og nu fungerer dels som naturlig ventilation, dels som røgventilation.

Indvendigt er bevaret de groft pudsede og kalkede vægge samt de murede hvælv i loftet. Den oprindelige brostensbelagte midtergang i den gamle hestestald er bevaret og suppleret med nye betongulve.

Brugskvalitet

Renoveringen af den gamle hestestald og vognport har tilført en utrolig værdi til byggeriet, og givet museet helt nye muligheder for at facilitere arrangementer og lokke gæster til. I stuetagen er der i den gamle vognport indrettet butik og billetsalg samt café. Caféen glider over i et større rum i den gamle hestestalds nordlige del, som foruden café anvendes til udstillingsrum. I stueetagens sydlige halvdel er der ligeledes et stort rum, der anvendes til skiftende udstillinger og diverse arrangementer. Tagetagen rummer et stort 60 meter langt rum, der anvendes til udstillinger, møder, foredrag og lignende.

Parter bag projektet

Totalrådgiver:
Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A.
Vestergårdsvej 7
9520 Skørping
Tlf. 9839 8600

Ingeniør:
Lindgaard A/S
Aalborg

Bygherre:
Anne og Hans Henning Rottbøll
Børglum Kloster

Hovedentreprenør:
TL Byg A/S Aalborg

Sted

Klostervej 255
9760 Vraa

Realiseret

2013

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2