fbpx

Løget

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringsprojektet bygger på visionen om, at Løget skal blive en sund, oplevelsesrig og bæredygtig bydel.

950 boliger og tilhørende udeområder i boligkvarteret Løget By i Vejle er blevet renoveret og forbedret gennem de sidste par år. Målet er at tiltrække og fastholde en bred gruppe beboere. COWI er totalrådgiver på projektet.

Løget By var i en årrække præget af en negativ udviklingsspiral med tomme boliger og svigtende beboerengagement.

Boligselskabet AAB i Vejle tog derfor initiativ til en ambitiøs handlingsplan, der gennem renovering af boliger og udearealer med inddragelse af beboerne har forvandlet området til et mangfoldigt, velfungerende og trygt boligområde.

COWI har som totalrådgiver i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og byMUNCH by- og landskabsdesign realiseret den fysiske handlingsplan.

Nye boligtyper

Boligkvarteret har gennemgået en omfattende modernisering af de forskellige boligtyper. Der er introduceret nye boligtyper som tagboliger og parterreboliger i to etager med direkte adgang til have. De forskellige boligtyper er med til at tiltrække mange forskellige typer beboere.

Derudover er boligerne moderniseret med bl.a. nye køkkener, badeværelser og vinduer.

54 boliger er ombygget for tilgængelighed, så de nu er egnede for ældre, gangbesværede og handicappede.

Støtte fra Landsbyggefonden

Det store renoveringsprojekt er støttet af Landsbyggefonden. Støtten er med til at holde huslejestigninger i ave for beboerne, som dog var igennem cirka tre måneders genhusning i pavilloner, inden de kunne vende tilbage til deres nyrenoverede boliger.

Renoveringen af boligerne er afsluttet og udearealerne bliver gjort færdige her i foråret 2016.

Blik for brugerne

Projektet er baseret på en klar bæredygtig strategi, der medfører en reduktion i energiforbruget alt afhængig af om boligerne har mekanisk udsugning eller ba-lanceret ventilation med varmegenvinding. Når der er valgt materialer, er de valgt ud fra et bæredygtigt hensyn med fokus på drift og vedligehold, for at reducere de fremtidige omkostninger.

Bidrag til omgivelser

Inden renoveringen var der en række aktivitetsområder og parkeringsarealer med lavt aktivitetsniveau spredt ud i området. Bl.a. Løget Center, det egentlige cen-trum i området, der tidligere var et velfungerende område, var gået i stå og rum-mede kun et par butikker og en pub. Derfor er der nu, i tråd med handlingsplanen skabt et nyt centrum, hvor udearealerne i samspil med et nyt kvarterhus danner et levende grønt ansigt. Her er nu skabt nye og veldefinerede aktivitetszoner mel-lem boligblokkene og legepladser, der trækker beboerne til og få områderne til at summe af liv og aktiviteter.

Parter bag projektet

INGENIØR COWI er totalrådgiver og ingeniør på projektet. BYGHERRE Boligselskabet AAB i Vejle SAMARBEJDSPARTNERE Pluskontoret Arkitekter og byMUNCH by- og landskabsdesign HOVEDENTREPRENØRER Afd. 42: Dansk Bolig Byg a/s Afd. 41: NCC CONSTRUSTION DANMARK A/S

Sted

Vejle

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal