fbpx

Vapnagaard

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen er med sine i alt 57 boligblokke og 1738 lejligheder Danmarks største. Den oprindelige bebyggelse fra sentresserne er opført, som en del af “Boligforeningernes Etagetypehus”, og gennemgik midt i 1995 en større renovering med fornyelse af altanfacader og tage.
Det store hovedprojekt omfatter energirenovering og fornyelse af tage, gavle og indgangsfacader samt modernisering af i alt 1738 badeværelser, samt reetableringer af terræn.

Med en overordnet vision om at skabe en bebyggelse med et enkelt udtryk og smukke detaljer, blev Vapnagaard renoveret over en 3-årig periode. En omfattende beboerdemokratisk proces med møder og workshops er gået forud for udformning af de enkelte boligblokke og områdets helhed.
Renoveringen er gennemført i etaper, med flytning af byggepladsen, så hele boligområdet ikke har været belastet af arbejdet i hele perioden. En af blokkene er totalt renoveret med nye tilgængelighedsboliger, med nyetableret elevator og niveaufri adgang til alle faciliteter.

Vapnagaard er med sine knap 4000 beboere det største boligområde i Helsingør. Det har stillet store krav til beboerinddragelsen.
I forbindelse med den beboerdemokratiske proces – med tilvalg og tilkøbsløsninger til badeværelser og nye franske altaner – er der som et praktisk og pædagogisk værktøj, udviklet en hjemmeside til formålet. Her har den enkelte kunne vælge om den franske altan skulle placeres i køkkenet eller i værelset samt om den skulle placeres til højre eller venstre i rummet. Resultatet er endt med 57 forskellige facader, hvilket er med til at skabe variation i den enorme bebyggelse.

Bilag

Blik for brugerne

Facaderne er blevet isoleret, så de opfylder energikrav 2015 med totalinddækkede indgangsfacader og gavle, nye vinduer og døre, efterisoleret kældre og etagedæk, ny mekanisk ventilation, genvinding på brugsvand, nye varmeinstalationer og solcelleanlæg.

Brugskvalitet

Der er anvendt materialer af høj kvalitet, som både er afdæmpet og langtidsholdbart. Den nye facade er enkel uden at være kedelig. Med høj kvalitet i udførelsen og smukke relieffer i murværket er der skabt genkendelighed i et stort område.

Bidrag til omgivelser

Positive tilbagemeldinger fra beboere og gæster i bebyggelsen, som populært kaldes ’Vappen’, har vist at renoveringsstrategien har holdt stik, idet renoveringen opleves som et kæmpeløft og har givet fornyet glæde og øget tryghed i Vapnagaard.

Eksempelværdi

Med valget af tegl placerer Vapnagaard sig i en stolt kulturarv og tradition for muret byggeri i Danmark. Facaderne har et enkelt men moderne udtryk, som understøtter en positiv selvforståelse af den almene boligbebyggelse.

Solidt samarbejde

Renoveringen er udført i tæt samarbejde med beboerne. Med beboermøder og information om byggesagen via digitale medier således at alle løbende haft mulighed for at følge processen.

Økonomi og værdiforøgelse

Hele bebyggelsen er opgraderet og fremtidssikret både hvad angår energiforbrug, funktionalitet, øget tryghed, tilgængelighed samt anvendelsen af smukke kvalitetsmaterialer. Dette er med til at sikre en generel værdiforøgelse af hele området.

Udførelseskvalitet

Til facaderenoveringen er der anvendt skærmtegl i fire forskellige nuancer. For yderligere at skabe variation i facaden, er der placeret lodrette glaserede skærmtegl, så der opstår et farvespil. Særligt når solens stråler rammer, nærmest funkler de.

Parter bag projektet

Bygherre: Helsingør Boligselskab i samarb. Boligselskabernes Landsforening. Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter as, Underrådgiver: Triarc arkitekter A/S, Ingeniør: NIRAS A/S, Landskab: GBL, Facadeplan: C2 Elements ApS, Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen.

Yderligere information om projektet

http://vapnet.dk/parent-category/arrangementer/om-vapnagaard

Sted

24 Hovmarken
3000 Helsingør

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017