fbpx

UNGmariagerfjord

Ungdomshuset

Læs projektets egen beskrivelse

En tidligere CF-bygning er i dag blevet transformeret til et ungdomshus, hvor de unge i høj grad kan sætte dagsordenen både med hensyn til form, indhold, aktiviteter m.m. Bygningen er opført i 1935 som en møbelfabrik. I 1950erne blev bygningen anvendt som CF-kaserne.

Ideen til et ungdomshus i Hobro opstod blandt unge ifm. udformningen af en samlet Kultur & Fritidspolitik for Mariagerfjord kommune. Bygningen skulle rumme mange funktioner bl.a. administration, ungdomsråd, fredagscafe, heltidsundervisning, knallertundervisning, førstehjælp, værksted mm.

Bygningen blev indrettet med et centralt placeret indgangsparti, bagved det et trapperum med elevator, der virker som fordelingsareal for alle etager. Stueetagen er indrettet for Ungdomsklubben med et multirum, en internet cafe, et køkken med integreret kiosk, en tv-stue (stille-zone) samt på modsatte side af gangen et diskotek. Diskoteket kan have en multianvendelse i dagtimerne for heltidsundervisningen.

1. sal er indrettet med et lokale for de kreative fag, indrettet med plads til undervisningsborde. Lokalet tilstødes i øvrigt af et tilhørende depot. På 1.sal er administrationen placeret med et forkontor til 2 sekretærer samt 2 personalekontorer. Der er ligeledes gjort plads til et samtalerum med plads til 5-8 personer. Eksternt på etagen er placeret et printerrum til brug for flere, samt i forlængelse heraf et nærdepot.

2. salen er indrettet til heltidsundervisning med 1 stort undervisningslokale samt 2 mindre. Der er mulighed for at det ene undervisningslokale indrettes anledningsvis til ungdomsrådet.
Personalerum er placeret på denne etage, mht. at heltidsundervisningen har opsynspligt i pauserne.
Ydermere er der lavet værksted i stueetagen til motorlære oa. Samt et rum til pedellen. Ligeledes forefindes der yderligere 2 store rum i stueetagen som er indrettet til hhv. opbevaring af materialer fra Grejbanken og knallerter.

Med renoveringen, er der i dag aktiviteter for unge og af unge, i ca. 80-100 t/ugen

Parter bag projektet

Bygherre: Mariagerfjord Kommune
Arkitekt: Ebbe Schmidt / Madsen & Co. - Hadsund
Ingeniør: TRI-Consult A/S – Hobro
Tømrerentreprisen: Brdr. Nielsen A/S

Sted

Christiansgade 10
9500 Hobro

Realiseret

2011

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000 m²