fbpx

Hotel Hadsund

Læs projektets egen beskrivelse

Byggeriet omfatter ombygningen af det eksisterende Hotel Hadsund i tre etager, samt opførelsen af en ny tilbygning også i tre etager. Nybygningen og det ombyggede Hotel Hadsund blev sammenbygget med en glasfoyer, hvori der er trappe og elevator.
Ydermere blev der udført en uopvarmet bygning i gården mod nord til pedelmateriel, boligudhuse og containerplads.
Det samlede byggeri fungerer nu som genoptræningscenter og boliger for psykisk handicappede.

Ombygningen
Der blev indrettet et genoptræningscenter i den tidligere hotelbygning. Centret blev indrettet til et personale på 12 personer, og op til 25 klienter besøger løbende institutionen gennem dagen.

I nyindretningen blev de publikumsorienterede funktioner placeret i stueetagen og på 1. salen nærmest hovedtrappen og elevatoren. Tagetagens østligste del rummer opholdsrum, omklædning og kontorer for personalet.

Mellembygning
En ny glasfoyer blev opført vest for den bevarede hotelfløj. Foyeren med gangbroer for genoptræningscentret er opvarmet, og boligtrappen og vindfangene til genoptræningscentret er ligeledes udført med varme. Glasfacaderne er udført i alu-rammekonstruktion.

Nybygning
Østenden i nybygningens stueetage blev indrettet med træningslokaler og omklædningsrum. Området mod vest blev indrettet for et personale på 5-6 personer tilknyttet 12 boliger på 1. og 2. sal. Boligerne blev indrettet til selvhjulpne samt mindre plejekrævende beboere.

Udfordringen ved ombygningen var at genbruge ”skallen”, hvilket vil sige at den eksisterende bygning var rippet for alt: beklædninger, overflader, gulvkonstruktioner, etagedæk og tag.
Efterfølgende blev det genopbygget for også at give bygningen et mere tidspræget udtryk indvendigt – dog stadig med respekt for bygningens oprindelige udtryk. Facaden blev restaureret og huset har fået de oprindelige kviste tilbage, hvilket giver det et afdæmpet udtryk, som giver huset sin stil.

Brugskvalitet

Bygningen stod tomt før, og renoveringen har givet bygningen et kæmpe løft og bliver i dag brugt til genoptræningscenter. Der er klinikker inde, hvor borgere kan blive undersøgt. Der er et træningskøkken, hvor man kan lære at lave mad, eller hvis man har problemer med vægt eller lignende og se hvordan man kan lave fornuftig mad. Der er kontorer til frivillige foreninger, der kan booke sig ind og benytte administrationskontorerne. Man behandler ikke kun det der sker, men også grunden til at det sker.

Bidrag til omgivelser

Bygningen blev før i tiden omtalt som ”Hadsunds vugge”. Gennem dens lange historie har den været et symbol for den by, der er opstået omkring den. Den er absolut et af byens kendetegn, og med borgernes involvering valgte man at beholde og renovere den.

Eksempelværdi

Der har været stor borgerlig opbakning til bevaringen og brugen af ældre bygninger i Hadsund. Det viser en værdi i lokalsamfundet, der bliver båret med videre igennem bl.a. renoveringen af Hotel Hadsund som ældre bygning – især mhp. bygningens udseende.

Udførelseskvalitet

Der har været fokus på at fremhæve det originale i bygningen. Det har man forsøgt at tilvejebringe igen gennem renoveringen. Bl.a. er kvistene, som bygningen er født med, bragt tilbage i stedet for dem der var der, da man overtog bygningen.

Parter bag projektet

Bygherre er Mariagerfjord Kommune
Arkitekt: Hune & Elkjær A/S, Århus
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, Århus

Sted

Vestergade 4
9560 Hadsund

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014, 2017

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2