fbpx

Sankelmarksgade

Ungdomsboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Med ombygningen af den tidligere maskinmesterskole er der skabt 108 unikke ungdomsboliger i hjertet af Aalborg.
Bygningerne har tidligere rummet en søndagsskole, en teknisk skole og senest maskinmesterskolen.
Den rigt udstyrede facade mod Danmarksgade indeholder informationer om de skoler, der har boet her siden opførelsen i 1881. Inden døre fortæller en serie historiske vægrelieffer med motiver som hammer, murerske og ambolt om de håndværksfag, som eleverne er blevet uddannet til.
Aalborg har gennemløbet en udvikling fra traditionel industriby til moderne uddannelsesby. Det var en efterspørgsel, som byen ikke kunne honorere. Derfor var det nye projekt så interessant. De havde det fælles udgangspunkt, at bygningerne stadig skulle give mening efter ombygningen. Man ville blandt andet bevare de brede gangarealer og den imponerende festsal. Men det store tillæg af fællesarealer var en udfordring, da ungdomsboliger ikke må være på mere end 50 kvm.
Aalborg Kommune har været en vigtig medspiller, og sammen med dem lykkedes det at bevare den store festsal. Det samme gælder facader, opgange og de sprossede vinduer. De givne rammer og den store loftshøjde på 3,20 m blev transformeret til en helt særlig kvalitet i de nye ungdomsboliger, hvoraf nogle blev udstyret med hems, og andre fik fritliggende bjælker.
Stort set ingen af boligerne er ens, men de er alle udstyret med toilet, bad, internet, ventilation, 3-lags energivinduer samt egne vaske- og opvaskemaskiner. Udsmykningen på gangene er bevaret og fortæller om de fag, som tidligere tiders unge dygtiggjorde sig til. Den gamle festsal, hvor eleverne modtog deres svendebrev, fremstår i sin oprindelige storhed. Der er sildebensgulv og loftsudskæringer, men også moderne køkkenfaciliteter, projektor og lydanlæg. Den gamle maskinmesterskole er blevet ombygget og renoveret med respekt for dens kulturhistoriske og bevaringsmæssige værdi.
Nu kan den mange år frem blive ved med at fortælle sin historie til nye generationer af unge.

Blik for brugerne

Der er foretaget en gennemgribende energirenovering uden at ”udviske” værdier i bygningerne. Bygningerne overholder fremtidens energikrav.

Brugskvalitet

De studerende kan leve/studere i helt unikke bygninger, som er fremtidssikret. Hver enkelt bolig har sin egen unikke indretning. Der er 99 varianter blandt de 108 boliger. Fællesarealerne er store og lyse

Bidrag til omgivelser

Der er skabt en helt unik oase i det centrale Aalborg. En oase som kan tilgås af alle aktører der har tilknytning til området. Mørke baggårde er blevet til inspirerende opholdsarealer.

Eksempelværdi

Projektet synliggør hvorledes gamle bygninger med en historie kan indeholde nutidens behov. Der er foregået en transformation fra institution til boliger uden bygningernes historie er udvisket.

Udførelseskvalitet

Med meget stor respekt for eksisterende bygninger og deres historie er der gennemført meget præcise detaljer og bygningstekniske løsninger, som er indpasset i eksisterende bygningsgeometrier.

Parter bag projektet

Bygherre: Plus Bolig
Arkitekt og rådgivende inginører: KAAI – Kærsgaard & Andersen, Arkitekter & Ingeniører A/S
Råhusenterprise: Bauterp murerforretning
Tømrerenterprise: Anders Andersen, Hanstholm
VVSentersprise: Thomsen & Fals

Sted

Sankelmarksgade 3/Danmarksgade 11
Aalborg

Nomineret 2017

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017