fbpx

Tryghed i kældre

Tryghed i kældre i boligområder

Se mere

Tryghed i kældre

Tryghed i kældre i boligområder

Læs projektets egen beskrivelse

I etagebyggeri i Danmark er der samlet set godt 17 mio. kvm kælder. Det betyder, at en femtedel af alle de kvadratmeter, der er i etagebyggeri i Danmark, ligger i kælderen. Det svarer til, at der ligger 19 mio. kilometer kældre under beboelsesejendomme i Danmark. Dem er flere end 50 % af de adspurgte beboere enten lidt eller meget utrygge ved at bevæge sig rundt i – heraf er flest kvinder utrygge. Det vil vi gerne ændre på!

Projektet i AAB afd. 80 indledes med en research- og vidensfase, hvor der indsamles dansk og international forskning og viden med relevans for ‘Tryghed i Kældre’ fra fx fagområderne design, arkitektur, antropologi, sociologi og kriminologi. Når denne viden er indsamlet og struktureret, etableres ny viden vha. kvalitative og kvantitative metoder og beboerinddragelse. Begge former for viden danner grundlaget for efterfølgende faser i projektet og deles med den øvrige boligsektor.

Igennem hele projektet deltager beboerne aktivt i samskabelsesprocesser. Dette sker fx via et workshop-baseret innovationsforløb, som følger en tragtmodel, hvor der udvikles mange prototyper, som forfines, testes, udstilles og forfines igen indtil de er klar til 1:1 test i kælderen i afd. 80.

Projektet afsluttes med en række test, sammenligninger og målinger, som danner udgangspunkt for dokumentation af resultaterne. Projektets resultater, værktøjer, metoder og processer deles bredt i boligsektoren i Danmark. Til den almennyttige boligsektor sker dette via Almennet.

Eksempelværdi

I et udsat boligområde i Brønshøj har boligselskabet AAB, beboerne og en designer arbejdet for at ændre beboernes oplevelse af kældrene og den utryghed, der opleves ved at skulle færdes i kældrene. De skumle, mørke kældergange er som forvandlet med hjælp fra farver, fotogallerier, dufte, lamper, lys og skiltning, og kælderen signalerer nu ejerskab, tilknytning og en oplevelse af 'her passer vi på vores fælles kvadratmeter'. Fotogallerier, lamper, skiltning og duftdispensere bliver en permanent del af kælderen i AAB afd. 80, og projektet skal fungere som en test, hvor man i en efterfølgende evaluering vil undersøge, hvad ændringerne i praksis betyder for beboerne og deres følelse af tryghed.

Parter bag projektet

Boligforeningen AAB afd. 80 - JA Studio v/ Kigge Hvid - Almennet & Landsbyggefonden

Yderligere information om projektet

https://www.tv2kosmopol.dk/nyheder/19-02-2023/1930/1930-19-feb-2023?clip=f8105444-1343-43ee-8d2f-87ef5a636c68

Sted

AAB afd. 80 - Storegårdsvej 32
2700 Brønshøj

Fotos: Kigge Hvid

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2