fbpx

Transformation af enfamiliehus, Bagsværd

Transformation af enfamiliehus, Bagsværd

Se mere

Transformation af enfamiliehus, Bagsværd

Transformation af enfamiliehus, Bagsværd

Læs projektets egen beskrivelse

Når udgangspunktet er en smuk villa, kan enkle forandringer skabe stor effekt. Egentlig ønskede familien sig en ny tilbygning, men projektet førte i stedet til en optimeret og fremtidssikret indretning af det eksisterende hus – godt for både ressourceforbruget og projektøkonomien.

Blik for brugerne

Familien ønskede sig lys, lys og lys. Med projektet er de oprindelige vinduesformater bevaret – bortset fra i stue og køkken, hvor nye, store vinduer er kommet til. Ved at fjerne små vægstykker i entré og køkken, skabes der visuel kontakt igennem det før lidt mørke hus. En del af bryggerset er inddraget til køkken, og på den måde er der blevet plads til et spisebord til hele familien. Set fra haven indrammes bordet af det nye, store køkkenvindue, og det styrker fornemmelsen af, at have og hus hænger sammen. Dyrendahl bestræber sig på at forstærke de eksisterende rumlige kvaliteter i villaen ved at udvide et vinduesformat, skabe lange kig på tværs af huset og åbne op mod haven– alle nænsomme indgreb der får stor betydning for dagslyset, rummets stemning og beboernes livskvalitet. Ved at kombinere det poetiske med det rationelle skabes der stor værdi med få midler.

Inspirerende ressourcetiltag

Se eksempelværdi.

Eksempelværdi

Enfamiliehuse udgør 40% af hvad danskerne bor - og ønsker - at bo i, så der ligger et enormt ansvar og potentiale i at rådgive husejere til at vedligeholde og bevare, og vigtigst; ikke rive ned og erstatte. Hvordan vi bor og forholder os til den eksisterende bygningsmasse skal ændres, hvilket også betyder et nyt æstetisk potentiale. Med en værdisætning af den eksisterende bygning skaber man et fælles forståelsesgrundlag for hvad der er vigtigt at bevare og forstærke, samtidig som bygherres behov skal tilgodeses. Gennem en optimering af planen der udfordret familiens pladsbehov ligger den største eksempelværdi: det der ikke bygges er det mest bæredygtige. God rådgivning kan netop også være at ikke bygge en planlagt tilbygning.

Solidt samarbejde

Det eksemplariske samarbejde har i høj grad handlet om god kemi og kommunikation mellem bygherre og arkitekt. Bygherre har været åbne for processen og haft tillid til sin rådgiver, samtidig som de har været hands on i forhold til at selv styre byggeprocessen.

Faglig kvalitet

Villaen er tegnet af Leif Larsen i 1979 og udført i robuste materialer og traditionelle byggemetoder. Her er synlige bjælker i loftet, klinker og trægulve, og vinduerne er uden brystning, så haven føles tæt på. Det har været vigtigt at arbejde videre med Leif Larsens proportioner og ærlige tilgang til materialerne, som f.eks. i vinduesudskiftningen. Yderligere er der valgt robuste naturmaterialer der patinerer smukt i form af snedkerkøkken, terrazzo i badeværelse og lagt vægt på at finde de samme klinker til køkkenet der hvor vægstykker er fjernet.

Levende bygningskultur

En af de helt særlige kvaliteter ved huset var haven, og i sær placeringen af den solitære bygningskrop i det vilde og smukke landskab. Samspillet mellem ude og inde har været vigtigt at forstærke ved at åbne op i planen og facaden, og haven er tilstedeværende fra hele huset, hvilket skaber en helt særlig oplevelse og ro.

Parter bag projektet

Bygherre: Katja og Markus Wacker
Arkitekt: Dyrendahl
Håndværkere: Craft Brothers, RD VVS, Murermester Mads Uhrenfeldt, Starsø Terrazzo, Snedkeriet Helst

Yderligere information om projektet

https://www.dyrendahl.dk/transformation-enfamiliehus

Sted

Krogmosevej 35
2880 Bagsværd

Fotos: Lovisa Nordlöf

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500 m²