fbpx

Tibberupparken

Læs projektets egen beskrivelse

Tibberupparken er en klassisk almen boligbebyggelse fra 1968 udført som montagebyggeri i beton. Ni boligblokke er udformet som treetagers boligblokke beliggende i et grønt parkområde. Bebyggelsen havde oprindeligt i alt 264 boliger fordelt på 1-,2-,3- og 4-værelses lejligheder.
Som talrige andre bebyggelser fra samme periode var Tibberupparkens monotone boligblokke præget af betonskader, almindelig nedslidning, ringe varmeisolering og forskellige andre byggetekniske- og installationsmæssige problemstillinger.
Renoveringen og ombygningen omfatter klimaskærm, herunder facade- og tagrenovering samt lejlighedssammenlægning og landskabsbearbejdning. Desuden etableres altaner i de lejligheder, der i dag er altanløse.
Helhedsplanens hovedidé har været at udvikle Tibberupparken som en klassisk dansk parkbebyggelse, med velbyggede etagehuse i gode byggematerialer, placeret i smukke grønne parkrum. Boligerne er fremtidssikret, så de fremover vil være attraktive for både enlige, familier og ældre.
Der er afholdt tematiserede workshops, beboerorienteringsmøder ved milepæle, brug af 1:1 mock-up, blokmøder og åbent hus arrangement samt udsendelse af nyhedsbreve. Alle arrangementer har haft stor tilslutning og beboerne har aktivt engageret sig i processen.
Ønsket fra bygherre har været en bebyggelse med et enkelt og varigt arkitektonisk udtryk. Valget af tegl som erstatning for de nedslidte facadeplader af betonsten, har ændret bebyggelsens udtryk markant. Med valget af tegl placerer Tibberupparken sig i en stolt kulturarv og tradition for muret byggeri i Danmark. Bygningernes grå changerende relieffacader har et moderne udtryk som udstråler genvundet stolthed og selvforståelse af den almene boligbebyggelse.

Bilag

Blik for brugerne

Renoveringen af Tibberupparken tager hensyn til miljøet med hensyn til både passive og aktive energitiltag. Ligesom der er anlagt et såkaldt LAR-anlæg, så regnvand fra tagene genanvendes til beplantning og rekreative anlæg i parken.

Brugskvalitet

Alle lejemål har store glasinddækkede altaner som kan åbnes helt op. Stuelejligheder har fået direkte adgang til egen have og terrasse og der er anlagt temahaver mellem blokkene. Der er etableret tilgængelighedboliger og i to blokke tilføjet en tagetage.

Bidrag til omgivelser

Tibberup bidrager med den offentlige parks nye fine kvaliteter til et væsentligt æstetisk og rekreativt løft af området. Øget og bedre belysning samt større visuel kontakt sikrer tryghed i hele området.

Eksempelværdi

Bevågenhed fra borgmester og kommune har været med til at understøtte beboernes opbakning til renoveringen, og har givet dem en positiv selvforståelse og stolthed over bebyggelsen.

Solidt samarbejde

Hovedentreprenøren afhold heldags workshop med henblik på at sikre en fælles forventningsafstemning. Der blev formuleret et samarbejdsmanifest som fastlagde reglerne for samarbejdet under hele byggefasen.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er sket en markant værdiforøgelse af naboejendommene i området. Hele bebyggelsen er opgraderet og fremtidssikret både hvad angår energiforbrug, funktionalitet, øget tryghed, tilgængelighed og i kraft af, at der er anvendt solide og smukke materialer.

Udførelseskvalitet

Der er anvendt specialtegl og farveafstemt skærmtegn i tre forskellige grånuancer. Specialfremstillede sålbænke i indfarvet beton og fugearbejde i en specialmørtel afstemt teglen bidrager til en harmonisk helhed.

Parter bag projektet

Ingeniør: Bascon(nu COWI),installationer, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, konstruktioner
Landskab: Rambøll Landskab, Bygherre: Boligselskabet Nordkysten afd. 6 Tibberupparken, v/Boligkontoret Danmark.

Yderligere information om projektet

https://www.facebook.com/Tibberupparken-det-er-her-vi-lever-419720694838322/

Sted

Kofod Anchers Vej 91A
3060 Espergærde

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017