fbpx

The Library

Læs projektets egen beskrivelse

Biblioteket er både en renovering, modernisering og tilbygning på en og samme tid. Tilbygningen ligger sig som en ny enhed ved siden af Nordvests eksisterende kulturhus, som siden 1997 har huset kulturtilbud i den nedlagte Schous Sæbefabrik. I 2008 flyttede Ungdomshuset ind i nogle af Kulturhusets lokaler og den tilstødende anneksbygning, og Kulturhuset manglede derfor m2. Med udvidelsen renoveres og gentænkes det eksisterende kulturhus i form af tilkoblingen til en ny tilbygning placeret ved siden af det eksisterende hus. Tilbygningen består af fire gyldne boglignende bokse, der stables oven på hinanden og efterfølgende forskydes vandret. Boksene rummer både børne-, ungdoms- og voksenbibliotek fordelt over tre etager samt en koncertsal på toppen med plads til 250 siddende og 400 stående gæster. Huset rummer derudover også borgerservice, Bispebjerg Lokaludvalg, værksteder, lokal-TV og -radio, medborgercenter, lounge og café – alt sammen placeret i den eksisterende, renoverede, gamle sæbefabrik.
Biblioteket ligger i Nordvest i København – et diverst og multietnisk område, der på grund af adskillelige indfaldsveje og manglede kulturelle faciliteter, primært bliver passeret på vej ind og ud af byen i bil. Målet med renoveringen har været at gøre Biblioteket til dét manglende samlingspunkt i bydelen, ved at skabe en bygning, der ikke blot er et sted, man besøger for at finde bøger, men også er en attraktiv kulturinstitution placeret centralt i bydelen og på den måde et sted, der samler bydelen – en urban dagligstue. For at sikre lokal tilknytning har lokale brugere og medarbejdere deltaget i workshops gennem hele processen og bidraget med deres idéer og holdninger.
Bygningen har indgange fra både nord og syd – som en overdækket gade mellem den eksisterende og nye tilbygning, hvilket får foyeren til at fungere som en urban passage for området. Bygningen er designet ud fra demokratiske principper til at være åben, inkluderende og fungere som en platform for dialog.

Parter bag projektet

Arkitekter: COBE og TRANSFORM
Ingeniør: Wessberg
Landskabsarkitekter: Schönherr
Entreprenør: Bdr. A&B Andersen
Klient: Københavns Kommune

Yderligere information om projektet

http://cobe.dk/project/the-library

Sted

Rentemestervej 76
2400 København NV

Realiseret

2011

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2