fbpx

Sundholmsvej 57

Læs projektets egen beskrivelse

Bygningen, opført i 1907 i fem etager, var meget nedslidt og boligerne manglede bad. Ejendommen, hvor flere boliger var ubeboet, blev i folkemunde kaldt ”spøgelseshuset”.

Med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune er klimaskærmen energioptimeret og trapper totalrenoveret i 2013.

Der er etableret badeværelser og mekanisk ventilation i alle lejligheder. De smukke entrédøre til boliger er bevaret og brandsikret, terrazzo og udsmykning i gulv og lofter retableret. Gade- og gårdfacade er totalistandsat og begge gavle efterisoleret. Nyt tag med rød tegl er efterisoleret, og der er etableret en tagbolig i loftsrum.

De eksisterende lyskasser mod gade er istandsat, og lyskasser mod gård dækket med glas – en ny løsning med demonstrationsværdi for skybrudssikring af bygninger.

Spøgelseshuset er blevet en af de smukkeste, og vel at mærke optimalt energioptimerede, bygninger i Sundholmsvej kvarteret.

Blik for brugerne

Klimaskærmen er energioptimeret og efterisoleret - med fuld respekt for arkitektoniske kvaliteter, fx er vinduerne energioptimeret som kopi af de oprindelige vinduer med sprosser – koblede vinduer med enkeltglas i kitfals i udvendige rammer og lavenergiruder i indvendig rammer. 

Bidrag til omgivelser

De smukke entrédøre til boliger er bevaret og brandsikret, mens vinduer mod gade er udskiftet til lyddæmpende vinduer.

Parter bag projektet

Bygherre: Ludvig Find
sbs rådgivning A/S totalrådgiver i forbindelse med renovering af ejendommen
Entreprenør: Gladsaxe Tag og VVS

Sted


Realiseret

2008

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2