fbpx

Rækkehusene

i Albertslund Syd

Se mere

Rækkehusene

i Albertslund Syd

Læs projektets egen beskrivelse

Fremtidens rækkehuse står i Albertslund Syd.

550 almene boliger, som er præfabrikeret betonelementbyggeri fra 1960’erne, er totalrenoveret til moderne, fremtidssikrede familieboliger.

Renoveringen har været omfattende. Der er lavet total facaderenovering, nyt tag, ændring fra krybekælder til terrændæk, nye køkkener, nye badeværelser og en glaskarnap, der udvider boligarealet med 8 m2. Herudover etablering af nyt LED-belysningsanlæg, samt etablering af fælles affaldssorteringsøer.

Renoveringen af rækkehusene er en del af en større revitalisering af Albertslund Syd med vision om at være det mest attraktive og moderne boligområde på Københavns Vestegn.

Forud for renoveringen blev der gennemført et projekt, hvor seks rækkehuse blev opført i forskellige energiklasser.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet blev de resterende rækkehuse renoveret, med målet om at videreføre de energibesparende elementer.

Energiforbruget for de boliger, der stod færdige primo 2014, er halveret.

De teoretiske udregninger og visioner har vist sig at holde i praksis. Visionerne lykkedes.

Rækkehusenes succesfulde renovering er resultatet af et partnerskab mellem beboerdemokratiet, Albertslund Kommune, rådgivere, entreprenører, og boligorganisationernes administration.

Beboerne har haft stor indflydelse på renoveringsprojektet gennem følgegrupper, fokusgrupper, workshops og studieture.

En sag, der har vist sig vigtig for alle parter, er uddannelse af unge. Et frivilligt partnerskab med entreprenør har sikret, at 70 unge har været igennem et kortere eller længere forløb på byggepladsen, som praktikanter eller lærlinge.

Beboerne har udover stor indflydelse på den overordnede renovering også haft indflydelse på udformning af deres egne hjem.

Gennem et omfattende tilvalgskatalog, har beboerne haft mulighed for individuelt at sætte præg på deres egne boliger, som f.eks. rumdisponering på første sal, og valg af vinduestyper.

Blik for brugerne

Udviklings- og demonstrationsprojektet (EUDP) med renovering af 6 huse i forskellig energiklasse har bidraget til det samlede resultat. Resultatet af EUDP projektet dannede grundlag for, at energistandard kunne indgå som konkurrenceparameter i totalentrepriseudbud. Albertslund Forsyning’s målinger af energiforbrug hos den enkelte forbruger viser, at målsætningen om at opfylde energiramme 2010 er opnået (68 kWh/m2). Besparelsen er i gennemsnit 500 kr. pr. måned.

Brugskvalitet

Ved renoveringen er den nye lette facade mod haven rykket ca. 1 m ud i haven så boligen udvides med ca. 8 m2. Beboerne har haft mulighed for individuelt at vælge en lang række tilvalg efter reglerne om kollektiv råderet, så de har kunne få netop den type bolig de ønsker. De nye bygningsdele tilfører nye vinduesarealer så der opnås et større dagslysindfald. I alt en langt mere nutidig og funktionel bolig. SBI har i rapport (SBI 2015: 28) dokumenteret, at der er stor tilfredshed blandt beboerne med resultatet af renoveringen.

Bidrag til omgivelser

Projektet bidrager i høj grad til et samlet løft af boligområdet Albertslund Syd med i alt 2200 boliger, der omfatter etagehuse, rækkehuse og gårdhuse. Renovering af etagehusene blev afsluttet i 2009. Renovering af rækkehusene blev afsluttet i 2015. Renovering af de 1000 gårdhuse er påbegyndes i marts 2016.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på, hvor værdifuldt det kan være at integrere udviklings- og demonstrationsprojekter i projektudviklingen samt, at vælge udbudsform, der understøtter målene.

Solidt samarbejde

Projektet er udviklet i et innovativt samarbejde mellem mange interessenter. Udover samarbejde med tekniske rådgivere har der været inddragelse af beboere, tæt samarbejde med beboerdemokratiet, Albertslund Kommune og Albertslund Forsyning. Albertslund Kommune’s engagement i projektet lå til grund for, at Albertslund Kommune blev udnævnt til Nordisk Energikommune i 2011.

Økonomi og værdiforøgelse

Den meget omfattende renovering har som følge af støtte fra renoveringsstøtteordningen i Landsbyggefonden kunne gennemføres med en huslejestigning på ca. 1.700 kr. pr. måned så den i dag er ca. 7.100 kr. pr. måned for et totalrenoveret rækkehus på 106 m2 med have.

Udførelseskvalitet

Udførelseskvalitet er høj, bl.a. som følge af den valgte totalentrepriseform, hvor krav til de væsentligste bygningsdele var specificeret.

Parter bag projektet

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening & Albertslund Boligselskab v. BO-VEST.
Bygherrerådgiver: Wissenberg
Entreprenør: MT Højgaard

Yderligere information om projektet

http://masterplansyd.dk

Sted

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017