fbpx

Strandridergaarden

Renovering af Bindesbølls pragtvilla

Se mere

Strandridergaarden

Renovering af Bindesbølls pragtvilla

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelse – historie
Grunden med den gl. Strandridergaarden fra 1811 på Vedbæk Strandvej 506 blev købt af C.W.F. Bestle (1822-1892) i 1876 og sommerresidensen Strandridergaarden blev opført i 1895 sønnen vinhandler og etatsråd Georg Bestle og er tegnet af arkitekten Thorvald Bindesbøll.
Georg Bestle blev i øvrigt formand for ’Foreningen til gamle bygningers bevarelse’.

Den oprindelig 7 tdr. land store grund blev senere udstykket, men er dog forsat med sine 11.780 m² ret stor.

Sommerresidensen blev i 1951 ombygget til børnehjem af Poul Henningsen.
Denne ombygning omfattede bla. frilægning af kælderen med tilhørende nedrivning af indgangspartiet, industrikøkken i underetagen, nye trapper, opdeling af de fleste af husets rum til værelser, et utal af badeværelser og toiletter.
Tagetagen er ligeledes blevet ombygget og forsynet med Veluxvinduer og sortglaserede tegl.

Siden Strandridergaarden blev erhvervet i 2013 er der arbejdet på at bringe ejendommen tilbage til fordums storhed som en enestående ramme som en bolig for en familie.

Kravene til sådan en bolig er naturligvis øget på de godt 120 siden opførelsen, og de tidligere ombygninger af huset gav et større rum for en bearbejdning.

Terrænet omkring huset er hævet til det oprindelige niveau og på aftrykket af den oprindelige indgangsbygning, der blev nedrevet af PH, er der opført et nyt, i form af et tårn, der desuden rummer trappe til tagetagen til erstatning for institutionstrappen, der var opstillet i forlængelse af den originale hovedtrappe.

Der er udført en tilbygning som en forlængelse af vestfløjen for at give plads til et køkken centralt placeret i stueetagen med spisestue og opholdsrum på begge sider, og mod nord er der udført et trappehus der giver adgang til terræn og kælder.
I lyset af ønsket om en bedre forbindelse til det fri, er der mod øst og syd udført terrasser med havetrapper.

På 1. sal og i tagetagen der indrettet soveværelser, badeværelser og garderober og i kælderen er der bl.a. vaskekælder, teknik rum, vinkælder omklædning, bade- og træningsrum.

Til erstatning for Veluxvinduer er tagene forsynet med kviste.

Til at danne ramme om ankomstgården er der mod nordskellet udført en garagebygning med en chaufførbolig på 1. sal. Som en form for pendant er der mod sydskellet opført et orangeri, beliggende på samme sted vist på Bindesbölls oprindelige tegning der er forbundet med en pergola til hovedbygningen, så der skaber en bygningsmæssig harmonisk balance. Endvidere er der opført en lille bygning med teknikken til svømmebassinet der ligger mellem orangeriet og vestfløjen der er forbundet med en havemur, det samtidig tjener som afskærmning mod Strandvejen, der ligger noget højere end terrænet ved husene. Der er anlagt et grejskur ved vandet, som er smukt indarbejdet i det faldende terræn mod vandet, således at det eneste synlige bevis på bebyggelse her et sæt mørke fløjdøre.

Mod Strandvejen er der, med udgangspunkt i de oprindelige portssøjlers restaurerede sandstens detaljer, udført en åben adskillelse med murede søjler, jerngitter og – låger, således at der er udsigt til Øresund.

Der er materialemæssigt taget udgangspunkt i det oprindelige hus, og der er således bl.a. anvendt blå Rønne granit til alle sokler og der er anvendt blådæmpede Falkenløwe tegl på alle tage, da de vurderes til at have et udtryk tættest på det oprindelige.

Ud over det rent bygningsmæssige er haven også blevet bearbejdet med nye plantninger samt belægninger i naturmaterialer.

Indkørslen er belagt med slotsgrus kantet med brosten og den nye hovedtrappe er udført i stokhugget blå Rønne granit. Gårdhaveområdet ved svømmebassinet er belagt med sandsten ligesom haveterrasser og -trapperne.

Projektet er et forbilledligt bevis på, hvordan en smuk ældre ejendom, der er blevet ombygge og ændret mange gange gennem årene, kan blive genskabt til sin oprindelige form og samtidigt følge med tidens krav til bl.a. energikrav og funktionalitet.

Bidrag til omgivelser

Bidrag til omgivelser Med renoveringen af Bindesbölls unikke ejendom er der lagt vægt på, at man fra Strandvejen er frit udsyn så alle kan nyde den smukke ejendom og udsigten over Øresund, ved at der er etableret jerngitterhegn der harmonerer med ejendommens arkitektur.

Udførelseskvalitet

Sommerresidensen blev i 1951 ombygget til børnehjem af Poul Henningsen. Denne ombygning omfattede bla. frilægning af kælderen med tilhørende nedrivning af indgangspartiet, industrikøkken i underetagen, nye trapper, opdeling af de fleste af husets rum til værelser, et utal af badeværelser og toiletter. Tagetagen er ligeledes blevet ombygget og forsynet med Veluxvinduer og sortglaserede tegl. Siden Strandridergaarden blev erhvervet i 2013 er der arbejdet på at bringe ejendommen tilbage til fordums storhed som en enestående ramme som en bolig for en familie. Kravene til sådan en bolig er naturligvis øget på de godt 120 siden opførelsen, og de tidligere ombygninger af huset gav et større rum for en bearbejdning.

Parter bag projektet

DNTE Arkitekter, Ripaille Holding A/S, ISC Rådgivende Ingeniører A/S,

Sted

Vedbæk Strandvej 506
2950 Vedbæk

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2