fbpx

Strandgårdskolen

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Strandgårdskolen er et eksempel på, hvordan et renoveringsprojekt i tæt samspil med det læringsfaglige og pædagogiske indhold kan løfte en skole til et nationalt eksempelprojekt.
Skolen er placeret i et socialt udfordret område og er igennem den store satsning blevet et samlingspunkt for det omkringliggende boligområde. 78 % af skolens elever er tosproget.
Efter renoveringen har man formået at tiltrække 8% flere børnehaveklasseselever uden for Strandgårdskolens skoledistrikt. Skolen er med flere ministerbesøg blevet fremhævet som en af de primære inspirationskilder til folkeskolereformen.
I 2010 startede den delvise nedrivning af Strandgårdskolen. Skolen er renoveret ud fra et delvist stripningsprincip, som betyder en nedrivning indtil de bærende konstruktioner.
I projektet er der lagt vægt på at udvikle og optimere de fysiske rammer gennem fælles anvendelse af lokaler og inddragelse af udearealerne i form af terrasser, bakkelandskaber, sciencehave m.v. direkte i undervisningen. Skolens omkringliggende udenomsarealer har fået nærmiljøer i forbindelse med undervisningslokaler og legearealer og aktiviteter, der opfordrer til bevægelse og leg også for de største elever.
Byggeriet har haft et særligt fokus på optimalt indeklima, der er sikret gennem sunde naturlige materialer, gode rumhøjder, naturlig ventilation via ventilationsskorstene og dagslys-atriumgårde.
Der er indarbejdet en række miljø- og energibesparende som har minimeret driftsudgifterne for el og varme, og samtidig er et væsentligt led i undervisningen. Fx er isoleringstykkelsen i vægge og tag er øget betragteligt, der er anvendt vindueselementer med særlig god isoleringsværdi og der er indført centralt styret regulering (CTS) på alle tekniske installationer.
Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem brugerne, kommunens ejendomscenter, rådgivende arkitekter, ingeniører og entreprenøren. Skolen har været i funktion under hele renoveringsprocessen.

Parter bag projektet

Ishøj Kommune
Dominia A/S
Robow arkitekter
Elindco

Sted

Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj

Realiseret

2013

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2