fbpx

STORM Folke- & Naturgård

Forvandling af faldefærdige kostalde til festlig Folkesal

Se mere

STORM Folke- & Naturgård

Forvandling af faldefærdige kostalde til festlig Folkesal

Læs projektets egen beskrivelse

STORM Folke- & Naturgård er et renoveringsprojekt på den fredede, firlængede hovedgård, Stormgården, i landsbyen Haastrup på Sydfyn. Den grundlæggende ide med projektet har været at transformere de historiske, men delvist faldefærdige og funktionstømte gamle kostalde, så gården kunne blive et samlingspunkt og skabe fælles værdi for lokalsamfundet. Hele baggrunden for renoveringsprojektet har været et ønske om at gentænke og bevare den lokale kulturarv og give rammerne en ny og meningsfuld funktion som samlingssted og kulturfyrtårn, der skaber stærke lokale fællesskaber og øger opmærksomheden omkring egnens særegne kultur og historie.
Renoveringsprocessen har skullet finde en balance mellem af stedet fremtidige funktion og den historiske autenticitet og fredningsmæssige værdi. Som det ene fokuspunkt skulle rammerne gøres optimale for samvær mellem mennesker, men måtte samtidig ikke underminere stedets unikke bygningshistorie og æstetik. Mantraet blev ret hurtigt pragmatisk; vi ønskede ikke at stræbe efter moderne komfort, men efter at skabe et unikt samlingssted, som kunne understøtte fællesskaber og lægge rammer til en stor mangfoldighed af idéer. Renoveringen har således ikke prioriteret moderne, isolerede og opvarmede lokaler, men bevaret og synliggjort ladernes autentiske bindingsværkvægge, de åbne stråtagskonstruktioner, syldsten mv. Samtidig har man arbejdet med at sikre en god funktionalitet ved at etablere vand, strøm, toiletfaciliteter samt at skabe multianvendelige og rummelige forhold. Projektet har vist, at det er muligt at skabe et samlingssted uden at gå på kompromis med stedets kulturhistoriske værdi, og at netop denne særlige stemning af historiens vingesus kan være det, der får stedet til at stå frem.

Se film på Facebook: https://www.facebook.com/100057169460990/videos/5967472073282453

Blik for brugerne

Renoveringsarbejdet har vægtet stedets mulighed for at huse mange mennesker og skabe rammerne for et utal af forskelligartede events. Der har løbende været drøftelser mellem bygherre, rådgivere og håndværkere i forhold til at sikre den bedste udnyttelse af rummene uden at gå på kompromis med fredningsværdier og autenticitet. Det har været helt tydeligt at alle involverede har haft respekt for projektets vision og har delt ønsket om at finde de helt rigtige løsninger for stedet og brugerne. Brugerne har desuden været aktive i den sidste del af renoveringsfasen hvor lokale ildsjæle og landsbybeboere har knoklet med at kalke, male og indrette STORM Folke- & Naturgård. Siden STORM Folke- og Naturgård blev indviet i september 2022 har der været stor tilslutning til både at skabe og deltage i events på stedet. Erfaringerne demonstrerer, at både lokale og udefrakommende gæster sætter pris på at stedet hviler på et autentisk, kulturhistorisk fundament. Når besøgende sætter ord på, hvad de vil fremhæve, når de har deltaget i events på Stormgaarden, pointerer stort set alle det samme: ”Der er bare en helt særlig og meget autentisk stemning, som vi ikke har oplevet andre steder. Det er som at blive henført til en anden tid”.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet har i vid udstrækning været præget af genanvendelse. Hele ejendommen er fredet og for at sikre fredningsværdierne og fastholde et autentisk og sjælfuldt udtryk og minimere ressourcebelastningen, er alle genanvendelige materialer blevet genbrugt, når det har været muligt. Eksempelvis er de eksisterende bindingsværksbjælker blevet skaret og bevaret i videst muligt omfang. Desuden er oprindelige flensborgmursten nedtaget nænsomt og blevet renset og genanvendt, og uoriginale mursten er blevet udskiftet med genanvendte flensborgsten fra en gård på egnen, som var under nedrivning. Det er frivillige i foreningen, som har renset i hundredvis – hvis ikke tusindvis - af mursten til projektet. Projektet har genanvendt de gamle og ramponerede loftsbrædder, som måtte nedtages som en del af projektet. Loftsbrædderne så på overfladen ud til at være i rædsom forfatning, men frivillige i foreningen lånte en tykningshøvl af en nabo og kunne konstatere, at de fleste brædder faktisk stadig havde liv i sig nedenunder den slidte overflade. Langt de fleste af de gamle loftsbrædder kunne derfor efter afhøvling anvendes til at bygge inventar såsom bænke, bar, bordplader mv. Desuden har foreningen fået indleveret smukt, gammelt bindingsværk fra lokale på egnen, som kunne genanvendes i projektet, ligesom toiletter, håndvaske mv. er genbrugte og doneret til projektet fra et lokalt vvs-firma. Møblement og indretning er desuden tæt på 100 procent genbrug og genanvendelse. Foreningen har fået indleveret en masse gamle møbler og kulturhistoriske genstande fra private, efter at foreningen i diverse medier fortalte om ambitionen med at indrette STORM Folke og Naturgård med historiske genstande fra egnen. De mange fine genstande er med til at skabe stemningsfulde rum og formidle vores fælles kulturarv. Samtidig er det en løsning, som skåner både miljøet og foreningens økonomi.

Eksempelværdi

Smukke, historiske ejendomme som Stormgaarden er en gevinst for mindre lokalsamfund og medvirker til at forskønne byrummet og fortælle egnens særlige historie. Der findes dog mange historiske staldbygninger, der står og forfalder eller i værste fald rives ned – og med dem forsvinder et stykke vigtigt dansk bygningskulturhistorie. STORM Folke og Naturgård er et eksempel på, at det er muligt at skabe nyt liv og værdi i ellers funktionstømte og totalt nedslidte gamle staldbygninger, som nye ejere ofte ikke har tid eller økonomi til at prioritere. Foreningen STORM og ejerne af Stormgaarden er siden renoveringen blevet kontaktet af adskillige ejere til lignende ejendomme i hele landet, som har hørt om projektet på forskellig vis, og som ønsker råd og vejledning til, hvordan de kunne gøre noget lignende på deres historiske ejendom. Ofte har de læst om projektet i avisen, deltaget i en af arrangementerne på stedet eller blevet rådet til at kontakte os via bygningskulturhistoriske interesseorganisationer. Fx har Foreningen Straatag afholdt en inspirationsdag på Stormgaarden, hvor interesserede kunne se renoveringen af Stormgaardens længer, hvilket efterfølgende affødte en række henvendelser fra ejere af lignende steder rundt om i landet. Vi har været enormt glade for og stolte af at give vores erfaringer videre, da det har været en af ambitionerne med projektet at medvirke til at inspirere andre til at bevare vores fælles kulturarv.

Solidt samarbejde

Det var lokale håndværkere, der fik renoveringsopgaven og både håndværkere og rådgiver/arkitekt havde stort kendskab til renoveringsopgaver af ældre ejendomme og havde samarbejdet om lignende udfordrende byggeopgaver tidligere. Der har gennem hele processen været velfungerende vidensdeling og god koordinering mellem de forskellige parter, og hver gang der opstod udfordringer, har alle parter budt ind med konstruktive løsningsforslag set fra deres faglige vinkel. For bygherre har det været en betydelig gevinst, at alle omkring renoveringsprojektet har delt ambitionen om at understøtte stedets fredningsmæssige og kulturhistoriske værdier, og man har tydeligt kunnet mærke en fælles begejstring om ambitionerne for renoveringen. Det har skabt en god og positiv energi omkring arbejdet gennem hele projektet, som forhåbentlig er lagret i de smukke, gamle bygninger for eftertiden.

Faglig kvalitet

Stormgårdens status som fredet har gennem hele renoveringsprocessen været det klare omdrejningspunkt. Arbejdet med omdannelsen fra kostald til Folkesal har således i videst muligt omfang skullet sikre, at de fredningsmæssige værdier blev bevaret og synliggjort for stedets brugere. Projektets røde tråd og samtlige håndværkeres fokus har derfor været at skabe brugbare og autentiske rum, hvor mest muligt af stedets historie, originale materialer og byggemetoder blev understøttet og bevaret. Det har naturligvis medført adskillige hovedbrud og benspænd undervejs, og alle lige fra rådgiver til entreprenør og bevaringshåndværkere har måttet tænke ud af boksen for at kunne nå den målsætning. En af de arkitektoniske udfordringer var, at terrænet – og dermed også gulvet i bygningen – faldt ganske drastisk fra den ene ende af bygningen til den modsatte ende – næsten 100 cm i alt. Bindingsværket ville i sig selv sagtens kunne bære, at bygning og gulv følger den skrånende grund, men det ville ikke fungere godt i praksis med stedets nye funktionalitet som Folkesal for et større publikum. Løsningen var en kant i cortenstål langs indersiden af bygningens ydervægge, der danner en respektafstand mellem det nye betongulv og det gamle bindingsværk. Mellem kant og væg er der fyldt ud med marksten, der nedtoner niveauforskellene i gulvet og mimerer en pikstensbræmme, som man ofte ser dem på ydersiden af gårdlænger. Foreningens frivillige stod selv for at hente og ilægge de mange marksten, da de havde mulighed for at få lokale landmænd til at donere marksten der netop var sanket fra markerne omkring gården. Dermed kunne bygherre både imødekomme løsningens fordyrende omstændighed samt løse det med et autentisk og fællesskabsskabende resultat. Løsningen endte med at sikre STORM Folke og Naturgårds funktionalitet og samtidigt give renoveringsprojektet et særegent udtryk og bevare bygningens sjæl og historie.

Levende bygningskultur

Stormgården er med sin centrale beliggenhed i landsbyen Haastrup en væsentlig del af bybilledet. De nyrenoverede staldlænger ligger placeret lige overfor den smukke landsbykirke og en nyetableret sansehave, hvorfor renoveringen har løftet oplevelsen af byrummet og landsbymiljøet væsentligt. Ambitionen med at etablere STORM Folke- og Naturgård har i sin essens været at skabe levende bygningskultur, og renoveringsprojektet har derfor haft til formål at åbne den historiske ejendom op for offentligheden og derved skabe adgang til og opmærksomhed omkring et af egnens særkender: smukke, historiske og stråtækte bindingsværksejendomme og deres spændende kulturhistorie. Endelig har det været ambitionen at inddrage både lokale og andre interesserede i et fællesskab omkring interessen for stedets og egnens historie og bygningskulturarv. Derfor har STORM Folke- og Naturgård fra start huset events, der på forskellig vis skaber nyt liv i og omkring gården. Hensigten med projektet har høj grad været at afspejle og genoplive områdets unikke historie, lokale traditioner og lokalkultur i samspil med andre. Eksempelvis afholdes hvert år en hyldestfestival til gårdsønnen Rasmus Storm, der er født på Stormgården i 1733, og siden blev en af Danmarkshistoriens mest betydningsfulde spillemænd med sin berømte nodebog fra 1760erne. Festivalen hedder STORM Folkefestival og har som mål at skabe en stor fælles folkefest, hvor indholdet og stemningen leder tankerne hen på de traditionelle høstfester, der har været holdt på gårdene i Danmark op gennem historien, og det er de nyrenoverede staldlænger i høj grad med til at understøtte på stærk og autentisk vis. Festivalen afholdes over en weekend hvert år og samler op mod 1000 besøgende og frivillige. Derudover afholdes også faste årstidsarrangementer såsom julefest, påskefest samt fællesspisninger henover sommeren under navnet 'Stormfuld Fredag', samt særarrangementer som eksempelvis 'Naturen tur-retur' og 'Valgaften'. STORM Folke og Naturgård har til formål at inspirere andre til at tage springet ud i naturen, ud på landet og ud i landsbyerne ved at skabe oplevelser, hvor fællesskabet, rødderne og historien kan mærkes – bl.a. ved at inddrage folk aktivt i både skabelsen af stedet og afholdelsen af dets arrangementer.

Parter bag projektet

Projektets bygherre er Foreningen STORM, en natur- og kulturhistorisk forening, der er dannet med det formål at nytænke og omdanne den fredede hovedgård Stormgaardens funktionstømte stalde til moderne og fællesskabsaspirerende rammer.
Projektets rådgiver er Thomas Hillerup, Vaag Arkitekter
Projektets håndværkere er de lokale firmaer; HH Bindingsværk og Tømrerfirma, Brdr. Møller, Haastrup Nab VVS og JK+

Yderligere information om projektet

https://www.facebook.com/stormfolkegaard/

Sted

Landsbyen Haastrup på Sydfyn. Stormgaarden, trekanten 1,
5600 Faaborg

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2