fbpx

Stellings hus 1. sal

Ordentlig renovering af forretningslokale

Se mere

Stellings hus 1. sal

Ordentlig renovering af forretningslokale

Læs projektets egen beskrivelse

EMNE
Stellings Hus, Gammeltorv 6, 1. sal, 1457 København K. Matrikel nr. 99 og 100, Snarens Kvarter. BBR-nummer: 101-175316-1. Stellings Hus blev fredet i 1991, bevaringsværdi 1 .

Arkitekt: Arne Jacobsen. Første skitser af bygning 1934, bygget i 1937-38. Indflyttet juni 1938.

Bygherre: Farvehandler Olaf Stelling, barnebarn af Anton Stelling; stifter af farvehandlen. Bygningen blev i 1970 solgt til højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmussen, som i 1984 solgte den til sin søn, den nuværende ejer, advokat lic.jur. Niels Gangsted-Rasmussen.

Nuværende lejer af 1. sal, og lejer af 2. og 5. sal: Andersen-Andersen strik, ved adm. dir. Cathrine Lundgren-Andersen. Rådgiver: JJW-arkitekter ved David Ploug, maa.

Oprindeligt var kælder, stueetage og 1. sal del af samme butik, farvehandler Stelling. Der var intern forbindelse via elevator mellem de tre etager. 1. salen blev brugt til kunstnervarer; her kom prominente malere som fx Vilhelm Lundstrøm.

Udgangspunktet for strikfirmaet Andersen-Andersen (A-A) er at restaurere 1. salen i videst mulige udstrækning efter den oprindelige plan, form og materialitet. Dette ønskes og søges udført i respekt for husets særlige formgivning og betydning. Det er netop Arne Jacobsens arbejde som tidlig moderne og international orienteret arkitekt i Danmark i 1930rne, og dermed hans oprindelige byggeprogram til huset, som firmaet A-A ønsker at tydeliggøre og bygge videre på. Etagen på 1. sal skal fremover anvendes til en kombineret strikbutik og showroom, en funktion som er i tråd med etagens oprindelige funktion som afdeling for Stellings kunstnerartikler, ligesom det gamle hus fra før 1937 rummede butik for kunstnerartikler. I Stellings 1938-bygning var der oprindeligt en intern forbindelse til stueetagen, og videre til kælderen så de tre etager fungerede som én samlet butik med lager. Aktuelt er disse adskilte, men bliver rekonstrueret med den interne oprindelige vareelevator, der nu skal køre mellem 1. sal og lageret på 2.sal.

INTENTION
Et væsentligt fokus i restaureringen og fornyelsen af 1. etagen i Stellings Hus har været, i videst mulige omfang, at tilbageføre lofter, gulve og dørhuller til den oprindelige udformning, og samtidig fastholde materialernes udstråling og taktilitet. A-A har ønsket at beholde og reparere de oprindelige materialer hvor det har været muligt, netop fordi aura og autenticitet også er vigtige parametre i strikfirmaets identitet og ideologi. Intentionen har været at restaurere og rekonstruere, og dermed reetablere 1. sals etagen. Hånd i hånd med fredningen af kulturarven Stellings Hus vil A-A hermed gerne bidrage til at bevare bygningens særlige atmosfære, og prioritere materiel tydelighed. Tilsammen skal arbejdet danne konkret baggrund for firmaets egen nutids-indretning, ca. 85 år efter at Stellings Hus stod færdig i 1937.

Projektet var at renovere lejemålets mange års slitage og ødelæggende ændringer. Ting er lagt i lag og den lange slitage har belastet rum og materialer.
Ved renoveringen er de oprindelige materialer og indretning undersøgt i arkiver og bøger. Bygherre har dertil fået udarbejdet en bygningshistorisk undersøgelse og registrering af 1. salen i Stellings Hus. Denne viden har været anvendt i de mange valg til støtte for husets kerneværdier.
De mange års lag er skrællet af ned til kernen, til det oprindelige. Det af det oprindelige loft som stadig var tilbage, er brugt som niveau for renovering. Ligeledes med det oprindelige egeparketgulv som er bevaret og suppleret med indkøbt brugt egeparket. Ca 80% af det oprindelige gulv er bevaret og 16-20 store udsparinger er udført. Se billeder. Således er renoveringen så vidt muligt foretaget ved at bevare og supplere med relevante og tidspræcise genbrugsmaterialer- og teknikker. Det har været vigtigt for at understøtte husets autenticitet.
Huller og ødelæggelser er udbedret som indflettede udbedringer.
Fokus har været på bygningen og lejemålets oprindelige kvalitet og funktion som forretning, med en udadvendt funktion. Før kom kunstmalere som Vilhelm Lundstrøm, Forretningen skal kunne tåle dagligt slid og drift. Udfordringen har været at søge løsninger der som nævnt som respekterer den oprindelige udførelse og det oprindelige kvalitetsniveau.
Processen har været en iterativ proces. Undersøgelser og materialer har skubbet til beslutninger. Der har været et stort samarbejde imellem bygherre og arkitekt og imellem bygherre og håndværkere.
Løsningen er blevet et stærkt og ordentligt projekt hvor genbrugte materialer og respekt for det oprindelige er tydeligt. Det er klart af forståelsen for brugeradfærd hos bygherre har været en vigtig faktor for beslutningsgrundlaget.

Blik for brugerne

Projektet er udført med det sigte at alt oprindeligt skal bevares. Hvor der er udført reparationer er det så vidt muligt sket ved at bruge genbrugsmaterialer. Det har kostet en del ekstra håndværkertimer men er endt med at blive en sport og en æressag. Genbrug og bevarelse er tilvalgt ud fra en ide om ordentlighed. Man kasserer ikke materialer som er velfungerende. Mekanisk ventilationsanlæg er fjernet og herefter skal lejemålet igen fungerer ved naturlig ventilation uden energitab.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet bidrager til nærmiljøet ved at være udført i høj faglig kvalitet og med et æstetisk sigte. Der åbnes igen op for publikum ved at det er en forretning. Således kan de arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter deles.

Eksempelværdi

Renoveringen er eksemplarisk ved at der er søgt bevaret og reetableret med et så lille CO2 aftryk som muligt. Så få nye materialer som muligt og kun når der ikke kunne bruges genbrugsmaterialer. Samtidig er fokus på oprindelighed og originalitet i fokus.

Solidt samarbejde

Samarbejdet imellem bygherre, rådgiver og håndværkere har været eksemplarisk særligt på grund af bygherres store arrangement og interesse i æstetik, autenticitet og oprindelighed.

Levende bygningskultur

Projektet er udført i udsøgt kvalitet med meget stor håndarbejde aht gennemførelsen af de mange tilpasninger. For at det har kunne udføres har det været nødvendigt at opsøge kvalificerede håndværkere.

Parter bag projektet

Det er lejemålets lejer Andersen-Andersen som har udviklet projektet
Bygningsejer udlejer: Rasmus GR ApS v/ Henriette Juel Bruhn c/o Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen
Bygherre lejer: Andersen-Andersen v/ Cathrine Lundgren-Andersen
Slots- og kultursstyrelsen v/Liv Knøchel Jeppesen LKJ/SLKS
Arkitekt JJW Arkitekter v/ David Ploug og Pernille Ploug ark. maa, BA hist. KU
Ingeniør: Lindholm v/ Stig Lindholm
Ventilation: Logic Air
Elektriker:
Snedker: M.Z.Jensens Møbelrestaurering v/ Morten Z. Jensen
Gulvbehandling: Svendsens gulvservice
Murer: Einar Kornerup A/S v Mikkel Bondo Anderson
Maler: Malerfirmaet Bent Barsdal A/S v/Finn Barsdal
Elevator: Brøndum Elevator v/Lars Bechsgaard

Yderligere information om projektet

https://andersen-andersen.com/

Sted

Gammeltorv 6, 1. sal
1457 København K

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2