fbpx

Sorgenfrivang II

Tre karakteristiske højhuse

Læs projektets egen beskrivelse

Domus gennemfører i samarbejde med Dominia, GHB Landskab og DAB renovering af de tre karakteristiske højhuse i Sorgenfri. Energi, indeklima, dagslys og bevaringsværdighed er nøgleord i denne omfattende renoveringssag.

Højhusene Sorgenfrivang II er opført i slutningen af 50’erne og repræsenterer et væsentligt “landmark” i området. De tre huse forskyder sig let på den smalle grund langs S-banen og har en af Nordsjællands mest spektakulære udsigter over Lyngby og Bagsværd sø og det grønne Virum.

Det bevaringsværdige byggeri er opført som betonkonstruktion og er karakteriseret ved de tydelige betonprofiler der indrammer øst- og vestfacaden. Mellem rammerne skyder de markante altaner sig frem og skaber det genkendelige facademotiv. Dette “rammeværk” er rygraden i husenes stærke facademotiv, men samtidig kilde til et stort varmetab. Tegnestuens hovedgreb genskaber det karakteristiske motiv, men i en udgave hvor alle kuldebroer er eliminerede.

Helhedsplanen omfatter således en gennemgribende facaderenovering med nye altaner, energivinduer, glasinddækning af opgange (energibesparelser og sikring mod frostskader) og nye elevatorer, nye energibesparende installationer, nye køkkener og badeværelser og sidst men ikke mindst et CO2-neutralt vaskeri. Alle tiltag er tænkt som en del af en bæredygtig helhedstanke, hvor energioptimering, brugsværdi og fælleskab er i fokus.

Blik for brugerne

Alle boliger er udført med balanceret ventilation med varmegenvinding, der sikrer det mest optimale indeklima. De store ventilationsrør er indbygget i de nye præfabrikerede facader, og giver dermed en natulig luftstrøm i boligen, hvor den friske forvarmede luft blæses ind fra facaden. På denne måde friholdes boligarealet i høj grad for nye store skakte, og nedhængte lofter, som ellers ville være nødvendige ved en ’traditionel’ ventilationsløsning. Der er gennem hele projektet arbejdet med bæredygtighed som grundlag for beslutninger om den bedst mulige fremtidssikring af byggeriet. Projektet er som det første renoveringsprojekt i Danmark blevet certificeret til DGNB-guld.

Brugskvalitet

De oprindelige boligplaner var langt forud for sin tid, og har kunnet ’overleve’ gennem skiftende tider, og skiftende krav til boligkvalitet. Omdannelsen har respekteret de oprindelige kvaliteter, og fokuseret på at skabe moderne komfort i form af nye køkkener og badeværelser indenfor de oprindelige indvendige rammer. De store forandringer i brugskvaliteten findes i den nye højisolerede facade, og de nye større altaner. Adgangsforholdene har også fået nye kvaliteter i form af inddækkede opgange, og elevatorer med fantastisk udsigt.

Bidrag til omgivelser

Sorgenfrivang II er et markant og tidstypisk byggeri, der altid har spillet en stor rolle i området. Den nutidige omdannelse af facader og altaner har givet et positivt bidrag til omgivelser, og samtidig bevaret respekten for de oprindelige kvaliteter.

Solidt samarbejde

At styre et så stort og komplekst projekt fra start til mål har til tider været en stor opgave. Mange interessenter, både i planlægnings- men også udførelsesfasen, har bidraget positivt til projektets udvikling. Der er gennemført en omfattende beboerinddragelse, hvor bebyggelsens engagerede beboere har bidraget til de mange beslutninger om det fremtidige Sorgenfrivang II.

Økonomi og værdiforøgelse

Under udarbejdelse af helhedsplanen har der været stor opmærksomhed på den bæredygtige helhedstanke, der kan illustreres som en trekant de med tre aspekter som bør indgå i en samlet helhedsbetragtning af bæredygtig renovering: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Løsninger er valgt ud fra en afbalancering af disse tre aspekter. Løsninger blev således aldrig valgt ud fra kun et enkelt kriterium, men altid med det mål for øje at bæredygtigheden skal sikres ”på alle baner”. På den måde sikrer man en bredspektret løsning der tilgodeser både mennesket, miljøet og pengepungen. Idealet er at skabe en helhed som på alle måder er langtidsholdbar, sund og rentabel. Ejendommen er renoveret og fremtidssikret med afsæt i bygningernes gode kvaliteter. Dette danner grundlag for en stabil og økonomisk velfungerende boligafdeling, med reducerede omkostninger til energi og vedligeholdelse.

Udførelseskvalitet

Der har under projekteringen været stor fokus på detaljerne i facader og altaner, som inden byggestart er blevet afprøvet på en 1:1 mock-up. Løbende dialog mellem de projekterende og de udførende har under udførelsesfasen sikret gensidig vidensoverdragelse og dermed styret udførelseskvaliteten sikkert i havn.

Parter bag projektet

Arkitekt og projektledelse: Domus arkitekter, Bygherre: DAB, Ingeniør: Dominia

Yderligere information om projektet

http://www.domus.dk/node/55

Sted

Grønnevej 257
2830 Virum

Nomineret 2017

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017