Sommerstadgade 30-32

Realiseret

2012

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Renoveringsprojektet omhandler byfornyelse af en udlejningsejendom. Københavns Kommune har givet støtte til udbedring af kondemnable forhold (boliger med deletoilet på bagtrappen) og renovering af ejendommens klimaskærm. Ejendommen er blevet istandsat og energioptimeret i harmoni med ejendommens arkitektur. De ikke-oprindelige vinduer blev udskiftet til koblede trævinduer med lavenergiruder i indvendige rammer. Enkeltglasvinduer i trapperum er energioptimeret med forsatsvinduer. Varmerør på bagtrapper, vinduesbrystninger i køkkener, kælder og terrændæk er efterisoleret. Efter udskiftning og efterisolering af tag i forbindelse med egenfinansieret etablering af 2 tagboliger er solcelleanlæg etableret. Renoveringen har resulteret i væsentlige energibesparelser. Velintegreret solcelleanlæg på grønt tag producerer el til fælles belysning, ventilationsanlæg og vaskeri. Der er etableret små velfungerende badeværelser ved køkken, som er udvidet med plads til højt køleskab – et godt eksempel på valuta for pengene.

Sted

Sommerstedgade 30-32
1674 København V