fbpx

Smedjehallerne

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er beliggende på Aarhus Havn i DOK8000 området, – tidligere benævnt Mellemarmen, hvor den lokale værftsindustri traditionelt har haft adresse.
Sidste kapitel for den lokale skibsværftsindustri blev skrevet da både Aarhus Flydedok og Royal Denship begge gik konkurs i finanskrisens spæde start.

Smedjehallerne fremstår i det ydre som ét stort bygningsmassiv udgjort af 4 sammenbyggede, dog separate længer som tidligere husede simple værksteds- og lagerhaller tilknyttet værftsindustrien. Hallerne der ikke er bygget samtidigt, var nedslidte, utidssvarende indrettet og generelt i en meget dårlig forfatning.

Efter en gennemgribende renovering er smedjehallerne omdannet til et moderne og inspirerende erhvervsmiljø, hvor spændende industrihistoriske detaljer og særpræg er bevaret. Hallerne blev benævnt Hal 1-4, hvor Hal 3 og 4 er slået sammen til et stort lejemål, således at ejendommen i dag rummer 3 separate enheder. Lejemålene er alle indrettet og renoveret i tæt samarbejde med de nye lejere, som beskæftiger sig indenfor brancher som import og handel med brugskunst, transportvirksomhed og endelig omtalte hal 3 + 4, der er omdannet til hovedsæde for en større modetøjsvirksomhed.

Renoveringen har via nye ovenlys og tilpassede gavlfacader skabt moderne kontorlejemål og showrooms med gode dagslysforhold i de højloftede haller, og de åbne facader har skabt en helt unik kontakt til det omkringliggende havnemiljø.

Alle ejendommens facader er isoleret og der er tilføjet ny ½ stens klimaskærm. Tagkonstruktionen blev totalrenoveret med udvendig isolering, ny tagdækning og et gennemgående rytterlys med styret naturlig ventilation. De bærende konstruktioner er bevaret og skellene imellem de enkelte haller der før var bræddevægge, er pga. brandkrav udskiftet med murede skillevægge i genbrugssten. Endelig er der udført en række servicefunktioner som toiletkerner og køkkener i de enkelte enheder -ligeledes i genbrugssten.

Det er således at de indvendige gamle bygningsde

Blik for brugerne

Ejendommen er energimæssigt opklassificeret til opvarmet iht. BR08. For at minimere energiforbrug til ventilation er der etableret luftskifte via styret naturlig ventilation ved hjælp af vinduer i facader og rytterlys langs tagryggen.

Brugskvalitet

En eksemplarisk og tæt dialog med hallernes kommende lejere sikrede dels moderne og funktionelle lejemål, og dels at hallernes rustikke industrielle karakter og detaljer blev bevaret.

Bidrag til omgivelser

Smedjehallerne er, som de øvrige ejendomme i det tidligere værftsområde som vi har renoveret, tænkt og udført som ”bevarende” renoveringer, der har til hensigt at skabe nyt liv via et nyt indhold, -uden at give køb på områdets særegne industrikulturhistor

Eksempelværdi

Renoveringen er et godt eksempel på hvordan meget simple og udtjente havnebygninger indenfor værftsindustrien via renovering kan tilføjes nyværdi og liv, samtidigt med at det attraktive havnemiljø bibeholdes.

Solidt samarbejde

Trods en ”presset” tidsplan sikrede et forbilledligt samarbejde i hele projektteamet en renovering færdiggjort til tiden og i meget høj kvalitet – hele tiden i en tæt dialog med lejerene.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af de tidligere værkstedshaller har isoleret set været bekostelig, men en fremtidig udlejning af disse efter konkurserne var mere eller mindre udsigtsløs og urentabel, hvorfor denne skal betragtes som en del af en stor og massiv investering i

Udførelseskvalitet

For at bevare de karakteristiske bærende stålkonstruktioner synlige i bygningen, er disse i stedet for indkapsling brandsikret med brandmaling.

Parter bag projektet

Bygherre: Byggeselskab Olav de Linde, Åbyhøj
Ingeniør, VVS + El: Dansk Energi Management & Esbensen, Viby J
Arkitekt: Byggeselskab Olav de Linde, Åbyhøj
Ventilation: WindowMaster A/S, Vedbæk
Tømrer: Byggeselskab Olav de Linde, Åbyhøj
Maler: Byggeselskab O

Yderligere information om projektet

http://www.olavdelinde.dk/Balticagade_16_(G2).aspx?ID=1796

Sted

Balticagade 16
8000 Aarhus C

Realiseret

2011

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2