fbpx

Slotfelt

Læs projektets egen beskrivelse

Slotfelt er en speciel stråtækt lade fra 1870\’erne. Laden har en helt unik tagkonstruktion, der giver bygningen en katedrallignende karakter, og får den til at træde næsten monumentalt frem i det flade marskland.

Slotfelt tilhører Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og ligger bag Sønderhaven ved Schackenborg Slot. Tidligere har Slotfelt fungeret som en af godsets driftsbygninger.

Den stærkt forfaldne lade er blevet gennemgribende renovering. Blandt andet er der lagt nyt stråtag, og til gulvet i laden er der udviklet en særlig Møgeltønder terrazzo, hvor marksten fra området er skåret til, før de er nedlagt i en kæmpe mosaik.

Efter renoveringen danner Slotfelt ramme om Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt. Her bliver besøgende ført ind i Møgeltønders og Guldhornenes historie.

Derudover vil Slotfelt komme til at fungere som hjemsted for kulturelle aktiviteter såsom musik, sang, ballet og dans, skiftende udstillinger og møder.

Arkitekterne Steffen Søndergaard, Askov, og Mads Bjørn Hansen, Tåsinge, har stået for henholdsvis den ud- og indvendige restaurering.

Med sin nye funktion som formidlingscenter er Slotfelt et fint eksempel på en bevaringsværdig nedlagt landbrugsbygnings genanvendelse til nye formål, der respekterer bygningens kulturelle og arkitektoniske værdi.

Projektet er en del af en større helhedsplan for Schackenborg Gods, der omfatter ny parkeringsplads, toiletfaciliteter og en kiosk i tilknytning til Sønderhaven. Desuden indgår en restaurering af parken som en del af planen.

Parter bag projektet

Bygherre: Realdania Byg / Tønder Kommune
Arkitekt: Praksis Arkitekter
Rådgivende ingeniør:
Tagdækning: Tækker Toft ApS
entreprenør Kjelkvist as

Sted

Slotfeltvej 4
6270 Tønder

Realiseret

2011

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2