fbpx

Skoleparken

Rødovre boligselskab afd. 5

Læs projektets egen beskrivelse

Skoleparken I, Rødovre Boligselskab, Gunnekær, er opført i 1949 som en klassisk parkbebyggelse – muret etagebyggeri og grønne fællesarealer. De røde teglfacader er en del af bebyggelsens og nabobebyggelsens særkende, og de mange blokke er derfor energirenoveret med respekt for den oprindelige arkitektur. Som et bærende element i energirenoveringen er Skoleparken I, det første byggeri i den skala, hvor der er udført udvendig efterisolering med blødstrøgne teglskaller med stoflighed og fremtoning som de oprindelige mursten, men med en tykkelse på kun 25mm. Løsningen har gjort det muligt på én gang at sikre et bedre indeklima ved reducering af problemer med skimmelvækst og kolde ydervægge, og samtidig bevare bebyggelsens arkitektoniske udtryk og karakter. Komforten er øget betragteligt, og den øgede isoleringsværdi sikrer en væsentlig reduktion af varmeudgifterne.

Herudover er de eksisterende tagbelægninger, kvistbeklædninger, ovenlys, taghætter, tagrender og nedløb skiftet, inkl. asbestsanering af eternittage. Samtlige vinduer er skiftet og rykket med ud i facaden og der er udført fuld, udvendig facadeisolering. I forbindelse med facadeisoleringen blev altanerne nedtaget og eftermonteret på de efterisolerede facader – blandt andet for at mindske kuldebroer. Endelig er der etableret solcelleanlæg kombineret med en sammenlægning af foreningernes el-målere, samt etableret temperatur- og fugtmålere i alle lejligheder for overvågning og vejledning omkring indeklima.

Blik for brugerne

Energirenoveringen giver en tidssvarende komfort og isoleringsværdi. Samtidig er der etableret solcelleanlæg kombineret med en sammenlægning af foreningens elmålere.

Brugskvalitet

Målere overvåger temperatur- og fugtudsving og vejleder den enkelte beboer omkring udluftning m.m. Samlet har beboerne oplevelsen af ”tættere” boliger med varmere indervægge, større komfort og bedre akustisk indeklima ved dæmpet lydniveau fra omgivelserne

Bidrag til omgivelser

Teglskaller muliggør udvendig efterisolering, samtidig med at det arkitektoniske udtryk bevares. Nabobebyggelsens gavle er ligeledes energirenoveret. Løsningen har gjort det muligt at bevare det samlede arkitektoniske udtryk for de to bebyggelser.

Eksempelværdi

Der lagt megen energi og kreativitet i at udvikle løsninger, så detaljer kunne udføres så tro mod den oprindelige facade som muligt. Anvendelse af murskaller vil kunne anvendes i forbindelse med renovering af en lang række murede byggeier fra 1940-1970’er

Solidt samarbejde

Boligerne har været beboet under udførelse. Beboerdialogen har derfor været i fokus. Løsningen er udformet gennem et tæt samarbejde mellem arkitekt og leverandører. Projektet er blevet til gennem et godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og udførende.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er gennemført inden for den økonomiske ramme, ligesom de reducerede varmeudgifter og den øgede komfort i høj grad er med til at sikre afdelingen som et attraktivt boligtilbud, der kan tiltrække nye beboere både nu og i fremtiden.

Udførelseskvalitet

Projektet er gennemført med fokus på gode bygbare og holdbare løsninger og det færdige byggeri fremstår generelt med en høj udførelseskvalitet, som alle parter kan være stolte af.

Parter bag projektet

Rødovre Boligselskab
Pålsson Arkitekter
Enemærke & Petersen A/S
Sto Danmark A/S
Strøjer Tegl

Yderligere information om projektet

https://rbbolig.dk/information/nyheder/jubilaeumsprisen-for-god-renovering-af-bygninger.aspx

Sted

Birkemosevej 1-43 m.fl.
Rødovre

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017