fbpx

Skagen Skole

Læs projektets egen beskrivelse

Skagen Skole – møde mellem nyt og gammelt
Skagen Skole er en sammenlægning af Hedeboskole og Ankermedets Skole i Frederikshavn Kommune. Projektet omfatter renovering af 1700 m² og tilbygning af 350 m². Funktionelt indeholder projektet et tidssvarende mediatek, fagområder og varierede undervisningsmiljøer for en ny, samlet skolekultur. Projektet er ibrugtaget i 2013 og byggesummen har været 16 mio. kr.

Den grønne diamant
Som et forbindende element mellem de tre ombyggede niveauer etableres ”Den grønne diamant”. Diamanten rummer køkken og skolebod for den nye kantine, der er placeret centralt som Skagen Skoles ”nye hjerte”. I det ombyggede mediatek samt i den underliggende parterre-etage giver diamanten rum til læse- og studienicher. Omkring diamanten findes faglokaler, mediatek, kantine og musiklokale.

Nyt ”hjerte”
Centralt ved skolens hovedindgang og som bindeled mellem skolens forskellige undervisningsafsnit er tilbygget et nyt kantineområde – skolens nye hjerte. Områdets fleksibilitet understøttes af en stor foldedør ind til det nærliggende, nye musiklokale. Ved hjælp af foldedørene kan de to rum lægges sammen og at de musikalske aktiviteter kan flytte ud i fællesområdet.

Nye fagområder i tidligere kantine
I den ombyggede parterreetage, der tidligere udgjorde kantineområde, er etableret lyse lokaler til madkundskab, håndværk & design og billedkunst. Store vinduespartier har åbnet etagen og skabt direkte adgang til et udendørs, delvist overdækket undervisningsområde.
Glaskarnapper mellem gangforløb og faglokaler trækker lyset ind og skaber indkig til igangværende aktiviteter i faglokalerne.

Parter bag projektet

Frederikshavn Kommune
Pluskontoret Arkitekter
NIRAS

Yderligere information om projektet

http://www.pluskontoret.dk

Sted

Skagavej 139
Skagen

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2