fbpx

AKB, København

Sjælør Boulevard

Læs projektets egen beskrivelse

Boligselskabet AKB, Københavns afdeling på Sjælør Boulevard i Valby, fra 1970, har været præget af sociale udfordringer og et massivt energiforbrug. Formålet med renoveringen var derfor at højne boligernes attraktion samtidig med at mindske energiforbruget. Resultatet er velisolerede og rumlige hjem, der højner både boværdi og arkitektur betragteligt.

Renoveringens tre hovedelementer er: isolering, ventilation med varmegenvinding og forbedret varmeforsyning. De to første elementer er en del af en helhedsplanrenovering, mens det sidste er et særskilt projekt.

Isoleringen af de 267 boliger var tiltrængt, da de praktisk talt var uisolerede. Med renoveringen har husene fået ny overfrakke – nærmere bestemt 300 mm isolering, der er blevet lagt udenpå facaden og afsluttet med en ny facade i teglsten. Som en del af facaderenoveringen er alle vinduer og døre også blevet skiftet til energirigtige løsninger, og alle lejligheder har fået nye store altaner.

Boligerne er derudover blevet forsynet med ventilation med varmegenvinding, hvilket giver en optimal udnyttelse af energien. Varmen trækkes så at sige ud af indeluften og genbruges sammen med ny frisk luft, som trækkes ind i boligen. Strøm til at drive ventilationssystemet leveres på bæredygtig vis fra nyetablerede solcelleanlæg på tagene af blokkene. Æstetisk er der også her fundet en god løsning, hvor det ellers noget pladskrævende ventilationsanlæg indbygges i facaden.

Som et særligt projekt er varmeforsyningen blevet omlagt med stor betydning for en optimal drift og store besparelser for beboerne. Hidtil har et lokalt kraftvarmeværk forsynet bebyggelsen med fjernvarme. Det var dyrt i drift og varmetabet på den uisolerede ledning fra værket til bebyggelsen var enormt: omkring 300.000 kr. om året. I dag er varmeværket solgt og indtjeningen fra salget er anvendt til at etablere direkte fjernvarmeforsyning. Den årlige besparelse for drift og varmetab løber op i 1.500-1.800 kr. pr. lejemål.

Blik for brugerne

Energirenoveringen bringer bebyggelsen tæt på Passivhus standard. Ved siden af renoveringen bliver en del af fællesarealerne mellem blokkene klimasikret med LAR-anlæg, der håndterer regnvejr og samtidig fungerer som lækre, rekreative områder.

Brugskvalitet

De nye facader har givet beboerne nye altaner, gode dagslysforhold og et godt indeklima.

Bidrag til omgivelser

Afdelingen, der kan ses fra s-togstationen Sjæler, har fået et markant arkitektonisk løft, der har fornyet områdets identitet både indadtil og udadtil.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på, hvordan en gennemtænkt energirenovering, kan vende et socialt udsat boligområde til en bebyggelse med arkitektonisk høj kvalitet og attraktive boliger.

Solidt samarbejde

Projektet er et eksempel på et udpræget velfungerende samarbejde mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og beboere.

Økonomi og værdiforøgelse

Boligerne var kolde og varmeregningen dyr inden renoveringen. Sjælør Boulevard har løst et stort problem med at opvarme boligerne - og beboerne har udsigt til at spare 40-50 % på varmeregningen.

Udførelseskvalitet

Efter renoveringen fremstår blokkene igen som teglgule bygninger, men med et helt nyt og flottere look. Sammen med de nye vinduer og altaner har bebyggelsen fået en ny og lysere arkitektur.

Parter bag projektet

Bygherre: AKB, København
Projektet er tegnet af White Arkitekter A/S, Orbicon og Landskabsarkitekterne Roskilde Aps. Hovedentreprenør på ombygningen er Enemærke & Petersen a/s.

Sted

Sjælør Boulevard 71-89, Carl Jacobsens Vej 2A-2E og 4A-4E
2500 Valby

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017