fbpx

Saturnvej 17

Læs projektets egen beskrivelse

Typehuse fra 60’erne og 70’erne er dårligt isolerede sammenlignet med nye huse, derfor har en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut udviklet et nyt teknisk koncept til at energirenovere facademurene og herved opnå en markant bedre isoleringsevne.

Formålet med projektet er at dokumentere et koncept, som ikke kun reducerer energitab, men også skaber merværdi for bygherren. Den nye teglfacade giver mulighed for at bibeholde husets kvaliteter og opdatere huset æstetisk og derved øge salgsværdien, samtidig med at energiomkostningerne reduceres, og komforten i bygningen forbedres ved eliminering af kuldebroer og trækgener.
Som dokumentation for konceptets effekt er der gennemført et demonstrationsprojekt. Omdrejningspunktet herfor er et typisk murermesterhus fra 1956 i Thy. Huset er opført med facader i massive gule maskinsten og tag af røde vingetagsten. Murværket er nedslidt med afskalninger fra sten og fuger, og beboerne kan berette om træk på grund af utætheder i taget og kuldenedfald ved vinduer og døre. Nærmere undersøgelser viste tærede trådbindere og sammensunken isolering.

Det anvendte koncept er baseret på, at den eksisterende formur nedrives, hvorefter der opføres en ny, slank formur i tegl. Dette giver plads til mere isolering, uden at murtykkelsen øges. Den nye isolering udføres med højeffektive isoleringsmaterialer, hvorved U-værdien reduceres kraftigt.
Forudsætningen for at kunne reducere tykkelsen på den nye formur uden at reducere hulmurens bæreevne er, at der etableres såkaldte EPS-søjler. En EPS-søjle udnytter bæreevnen i stiv isolering i form af EPS ved, at isoleringen med limmørtel er klæbet sammen med såvel for- som bagmur samt en indlagt armering. På den måde virker det sammenklæbede murfelt som en sandwich-konstruktion, der afstiver et helt murfelt.

Et mål i projektet har været at opnå en isoleringsevne på et såkaldt BR 2015-niveau i lighed med nye huse.

Bilag

Parter bag projektet

Teknologisk Institut, Møller Nielsens Tegnestue, Thyholm Murer A/S, ekolab, A/S Randers Tegl, Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Sted

Saturnvej 17
7790 Uglev, Thyholm

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2