fbpx

Rovsingsgade 68

Fra mørk og forladt lagerbygning til moderne, gennemlyst erhvervsejendom

Se mere

Rovsingsgade 68

Fra mørk og forladt lagerbygning til moderne, gennemlyst erhvervsejendom

Læs projektets egen beskrivelse

Rovsingsgade og området omkring banelegemet, hvor ydre Nørrebro møder Østerbro, er et af få gamle industri- og potentielle udviklingsområder, der er tilbage centralt i København. Fra flere sider er der derfor et stigende ønske om og en forventning til, at området bliver et af byens nye spændende bolig- og erhvervsområder. Med transformationen af den forladte lagerbygning på Rovsingsgade 68 er realiseringen af et mere inspirerende bydelskvarter rykket ét skridt nærmere.

Her er mørke, lukkede facader med bølgeplader og graffitiovermalet murværk blevet erstattet af markante, sprossede industrivinduer og hvidpudset facader, mens ejendommens 7.200 m2 nu huser den fremadstormende, danske teknologivirksomhed Veo Technologies, der udvikler sportskameraer baseret på AI-teknologi.

Bygningen har i byggeprocessen været skrællet ned til råhusets in situ-støbte søjle/bjælkekonstruktion, og den transformerede bygnings indre er nu kendetegnet ved blotlagt beton og murværk samt synlige tekniske installationer og en fantastisk loftshøjde på ca. 5 meter i stueetagen og ca. 4 meter på 1. og 2. sal. Med samtlige etager indrettet med store åbne rum er stilen fortsat rå og industriel, mens alt er gennemrenoveret i en moderne, minimalistisk stil med urban atmosfære, hvor der er plads til, at Veo kan realisere deres store ambitioner.

Foruden åbne kontorrum på 1. og 2. sal med fritliggende kerner med birum, har stueplan fra starten været udlagt til at kunne tilgodese flere funktioner. Med etableringen af både produktionsfaciliteter, kantine og en indendørs boldbane har Veo udnyttet dette til fulde. Som supplement til indendørs arealer er der på taget etableret en 260 m2 stor terrasse med 360 graders udsigt over hele området.

Selv om byggeriets oprindelige in situ-støbte betonkonstruktion har sat rammerne for projektet, er der centralt i den gamle lagerhal afset plads til etablering af et større atrium med en bred hovedtrappe i stål, der gradvist bliver smallere op igennem etagerne. Over den skulpturelle trappe bidrager et stort ovenlys med masser af naturligt lys ned igennem atriet.

Både i oplæg, projektering og udførelse af transformationen af Rovsingsgade 68 har fokus været på at bevare og fremhæve essensen af bygningen. Dette understreges med tilføjelsen af en ny klimaskærm, der fører bygningen up-to date, men samtidig stilmæssigt trækker tydelige paralleller til tidligere tider.

Blik for brugerne

Med sin nye energirigtige klimaskærm opfylder den transformerede bygning den krævede energiramme iht. BR 2010. Bygherre valgte desuden at etablere 500 m2 solceller på taget som et supplerende bæredygtigt tiltag. Det mest bæredygtige aspekt af transformationsprojektet er dog netop, at det er en transformation frem for et nyopført byggeri – at den eksisterende betonkonstruktion og dele af murværket er blevet genbrugt, optimeret og givet nyt liv til glæde for både klimaregnskabet, brugerne og nærområdet. Bygningens indre er delt på midten af den oprindelige brandvæg, men herudover er etagerne holdt helt åbne. Skrællet for alt overflødig indmad står ejendommen således med mange indretningsmuligheder og kan bl.a. anvendes som domicil, som det er tilfældet nu, eller alternativt inddeles som flerbrugerhus med to eller fire lejere på hver etage. Med transformationen har bygningen således forlænget sin levetid markant og vil være anvendelig for skiftende brugere langt ud i fremtiden.

Inspirerende ressourcetiltag

Transformationen af Rovsingsgade 68 er et godt eksempel på et projekt, der giver noget til både brugerne inde i bygningen og omgivelserne udenfor. I næsten 20 år har der været skiftende ejere og ingen permanent virksomhed i den store treetagers lagerejendom, der i 1963 blev opført at det gamle flyttefirma Salicath. Hvor der for blot to år siden stod en lukket, stor og beskidt lagerbygning med facade af nedslidte bølgeplader, der fik hele området til at fremstå mærkeligt øde og forladt, står nu et åbent og lettere byggeri, der med sin hvide facade lyser op, og med sine vertikale pilastre og store vinduespartier bryder den store facade ned og gør den lettere at forholde sig til. Hele oplevelsen af bygningen udefra er således med til at give området omkring et tiltrængt løft samt gøre en videre forvandling af området lettere at forestille sig. Inden for kan de ansatte hos virksomheden Veo Technologies glæde sig over nye lokaler, der både er hypermoderne og har historisk sjæl.

Eksempelværdi

Over hele landet findes der gamle industriejendomme, der har udtjent deres formål og derfor står overfor enten at skulle rives ned eller konverteres. Transformationen af Rovsingsgade 68 er et stærkt eksempel på, hvordan man med en blanding af ombygning og renovering med fordel kan undlade at rive selv de umiddelbart mest miserable industribygninger ned og i stedet investere i at give dem nyt liv til glæde for både klimaet og nye bydelskvarterer, der herved får noget ofte tiltrængt historisk islæt med i købet. Da bygningen på Rovsingsgade 68 i lighed men andre ejendomme af denne type oprindeligt er opført til brug som lager, er konstruktionerne regnet med store laster og har derfor ikke skullet forstærkes i forbindelse med konverteringen til kontor- og erhvervsejendom. Bl.a. derfor har byggeriet isoleret set kunne opføres for mindre end et tilsvarende nybyggeri på samme placering ville have kostet. Selv umiddelbart betydningsløse, gamle lagerbygninger fortæller desuden en vigtig historie om byens udvikling gennem tiderne. Griber man muligheden for at dyrke og fremhæve oprindelige detaljer og herved skabe interessante rumligheder for nye anvendelser med respekt for de eksisterende forhold, er der mange kvaliteter at hente i konverteringen af dem. Det understreger en transformation som den på Rovsingsgade 68.

Solidt samarbejde

Hele transformationen af Rovsingsgade 68 har været en enormt spændende og lærerig proces for hele teamet bag. Konceptdesigner Morten Hedegaard fik af bygherre til opgave at gentænke bygningen. Baseret på hans overordnede koncept, der var inspireret af Bauhaus-æstetikken, gik opgaven i udbud, og blev vundet af Einar Kornerup som totalentreprenør med AART som arkitekt. Veo Techonologies, der tidligt så potentialet i transformationen, valgte at leje hele ejendommen, mens byggeprocessen stadig var undervejs. Hvor AART allerede i selve tilbuddet bød ind med optimeringer til facadeudtryk mv., blev det i samarbejde med Veo og deres indretningsarkitekt muligt at tilpasse det indvendige specifikt til deres behov, uden at det oprindelige koncept for bygningen blev tilsidesat. De store åbne arealer er hermed bibeholdt sammen med synlige installationer, og selv de graffitiovermalede vægge fra tiden, hvor bygningen var indtaget af Bz’ere, er på de oprindelige indeliggende flugtvejstrapper blevet bevaret for heller ikke at glemme denne del af bygningens historie. Gennem hele forløbet har det således været tydeligt, at alle involverede parter - fra bygherre og konceptdesigner til totalentreprenør, rådgiverteam og senere i processen lejer - har haft samme mål for øje: At skabe en bygningstransformation, som med respekt for den eksisterende bygning skaber glæde for brugerne og beriger lokalområdet.

Levende bygningskultur

Hele idéen bag projektet var at få åbnet bygningen op og udnytte dens fulde potentiale. For at gøre lagerbygningen inspirerende og egnet for mennesker at opholde sig i, har behovet for at skabe lys i ejendommen været omdrejningspunktet for hele transformationen. Udover at åbne op for lyset udefra, var det også vigtigt at skabe det rette lys indeni. Her er belysning i kontorlokaler og produktionslokaler samt lysinstallation i trappetårnet designet og skabt ned til mindste detalje ud fra transformationens overordnede koncept. I et byggeri som Rovsingsgade 68, hvor der aldrig tidligere har været installationer i nævneværdigt omfang, var det vigtigt, at parterne meget tidligt i processen havde styr på indbyrdes placering for fremtidige installationer, så alle vidste præcis, hvor henholdsvis ventilation, kabelbakker og varmerør skulle ligge i forhold til hinanden. Da alle tekniske installationer grundet designkonceptet skulle være synlige, har selve detaljeringen af disse ligeledes været i fokus. For at opnå god akustik i de store, åbne rum er lofterne belagt med en akustikpuds, som er sprøjtet på med en overflade, der i farve og struktur passer til den rå beton. Gulvene har en PU-belægning, som er blevet lagt ud i flydende form i flere lag, hvilket giver gode lyddæmpende egenskaber. Veos specifikke behov og ønske om at skabe de bedste rammer for en voksende, ung og innovativ arbejdsplads, der kan tiltrække internationalt talent, er imødekommet ved at tilføje café- og loungeområder til 1. og 2. sals store, åbne kontorlandskaber, mens der i stuetagen både er produktionsfaciliteter, kantine, en samlende amfi-trappe og en indendørs multiboldbane synlig for forbipasserende. Med tagterrassen tilgodeses krav om udendørs opholdsarealer i en restriktiv lokalplan på optimal vis, da tagfladen byder på et mere indbydende og interessant udendørs areal sammenholdt med arealer i terræn, hvor krav om p-pladser, bibeholdelse af beplantningsbælte, et ikke brugbart areal mod baneterrænet og en trafikeret vej på nuværende tidspunkt sætter sine begrænsninger. Som ejendommen lige nu er indrettet med diverse faciliteter i stueetagen og 28 mødelokaler i forskellige størrelse på 1. og 2. sal, er der plads til ca. 300 medarbejdere. De store åbne arealer på hver etage giver dog fleksibilitet i forhold til udnyttelsen og indretningen af dem. Den tidligere udtjente ejendom vil således kunne huse mange forskellige virksomhedstyper – store såvel som små - i mange år fremover.

Parter bag projektet

Bygherre: Rovsingsgade 68 ApS
Arkitekt: AART
Konceptdesigner: Laboratoriet v. Morten Hedegaard
Totalentreprenør: Einar Kornerup
Ingeniører: ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma
Lejers indretningsarkitekt: Wallnut Design Studio

Yderligere information om projektet

https://aart.dk/projekter/rovsingsgade-68

Sted

Rovsingsgade 68
2100 København

Fotos: 'Niels Nygaard' eller 'Kontraframe' - det fremgår af de enkelte billeder, hvem der har taget dem.

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2