fbpx

Ringkøbingvej afd. 7

Renovering af almene boliger

Se mere

Ringkøbingvej afd. 7

Renovering af almene boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Ringkøbingvej afdeling 7, er et renoveringsprojekt i den almene boligsektor, for AAB Aarhus. En gennemgribende om- og udbygning samt istandsættelse af 116 almene boliger fordelt på 9 boligbebyggelser på Ringkøbingvej i Aarhus.
Bebyggelsen er tegnet af Aarhusarkitekten Vilh. Puch i 1933 og opført i nyklassicistisk stil med sandstensornamenter ved gesimser og hoveddøre. Den smalle grund umuliggør en lukket karré, så bebyggelsen ligger forskudt med skiftevis plads mod vejen og have til bagsiden. Bebyggelsen er karakteristisk for byens murede boligbyggeri i første halvdel af 1900-tallet.
Projektet omfatter udnyttelse af tagrum til nye lejligheder, sammenlægning af boliger og energioptimering af eksisterende lejligheder så de er ført op til nutidig standard.

Blik for brugerne

Bæredygtighed: Social bæredygtighed: Udgangspunktet for social bæredygtighed er mennesket. For beboeren handler det bl.a.om gode og optimale rammer for et godt liv med velvære og sundhed. Dette kan ske ved at sikre et godt indeklima med hensyn til dagslysforhold, udsyn, minimering af støjgener, god luftkvalitet og tilpas temperatur. Også en oplevelse af medindflydelse på egne omgivelser, samt æstetisk smukke omgivelser påvirker den sociale bæredygtighed. På Ringkøbingvej afd. 7, var boligerne beboede under ombygningen, derfor var det vigtigt at beboerne blev orienteret og inddraget gennem hele processen. Dette gav dem et mere indlevet og nuanceret resultat som skabte øget værdi i det endelige projekt. Via dialogen og samarbejdet blev beboerne trygge ved projektet. Samtidig fik de en dybere indsigt og en højere grad af medejerskab for byggeprojektet. Teknisk bæredygtighed: Formgivning og indretning af en bygning samt valg af konstruktioner har stor betydning for bygningens energiforbrug. Visse faktorer har vi naturligvis ikke kunne påvirkes, da der er tale om eksisterende byggeri, men de renoveringstiltag der er udført, er bl.a. også vurderet ud fra at nedbringe energiforbruget. Dette gælder blandt andet efterisolering af gavle, omfugning, nye vinduer og indretning af boliger på taget. Tiltag der alle har været med til at mindsket varmetabet. Desuden er der indført balanceret ventilation, som yderligere bidrager til energibesparelser.

Brugskvalitet

Beboerne på Ringkøbingvej er meget tilfredse med forløbet og glade for deres nyrenoverede boliger. Særligt udbygningen mod de fælles gårdrum, der har gjort det muligt at etablere badeværelser og større boliger har øget kvaliteten. Derudover har etableringen af gennemlyste boliger, sammenlægningen og etablering af ventilation skabt et godt indeklima og langt mere attraktive lejligheder.

Eksempelværdi

Eksempel på udvikling af tagboliger og tilbygning i eksisterende boligmasse. Byggeriet er nænsomt udbygget bagtil i det eksisterende udtryk, og der er etableret altaner indpasset i bygningskroppen. Bygningsdetaljerne i facaderne, der kendetegner bygningens karakter, er bevaret. Desuden er tidligere panoramavinduer erstattet med vinduer i den oprindelige opdeling, så bebyggelsen fra gaden igen opleves, som da den stod færdig i 1930’erne.

Parter bag projektet

Arkitekt: P+P arkitekter
Kontaktperson: Jens Jacob g. Jakobsen, tlf: 40130236 /jgj@pplusp.dk

Bygherre: AAB aarhus

Yderligere information om projektet

https://www.pplusp.dk/portfolio/ringkoebingvej/

Sted

Ringkøbingvej
8000 Aarhus C

Fotos: P+P arkitekter

Realiseret

2016

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2