fbpx

Ringkøbing Arrest

Tagudskiftning, herunder renovering af spir, samt div. facade- og vedligeholdelsesarbejder

Se mere

Ringkøbing Arrest

Tagudskiftning, herunder renovering af spir, samt div. facade- og vedligeholdelsesarbejder

Læs projektets egen beskrivelse

Ringkøbing Ting- og Arresthus fra 1918 havde en meget medtaget tag- og spirkonstruktion. Vi har forestået den omfattende restaurering af ting- og arresthuset, så det er kommet til sin værdighed igen og nu fremstår som et smukt vidnesbyrd om byens købstadshistorie og dansk bygningskultur i starten af det forrige århundrede.

Uden hensyn til bygningens historiske referencer havde man udskiftet de oprindelige pultkviste med ovenlysvinduer og erstattet understrygningsmørtlen med PE-skum. De smukke vælske gavle havde fået lov til at forvitre flere steder, og kobberbeklædningen på spir og lanterne var for år tilbage blevet udskiftet uden nogen følsomhed over for de fine detaljer. Da spiret blev hejst ned for at blive restaureret, kunne vi også konstatere omfattende råd i den underliggende trækonstruktion.

Restaureringen har reetableret pultkvistene, lagt fast undertag og skiftet tegltaget, så både arrestens og tinghusets sammenhængende tagflader går op. Vi har sat de vælske gavle i stand med kalkmørtel. Og så er det restaurerede kobberspir sat på som kronen på værket.

På værkstedet blev spiret genskabt med respekt for det oprindelige håndværk. Al tømmeret blev skiftet, og spiret blev derefter beklædt med ny kobber, der nu igen følger gesimsens profil. Vindfløjen hang i en tynd tråd, men med hjælp fra Ringkøbing Bevaringsforenings fotoarkiv, kunne vi genskabe den hos en kyndig smed, så vestenvinden nu endelig kan tage ordentligt fat i vindfløjen igen.

Vi takker for godt samarbejde med entreprenørerne JFP, der har varetaget al murer- og tømrerarbejde, og er gået til opgaven med stolthed og glæde ved håndværket. De andre tilknyttede håndværkere – herunder blandt andre Byens Blikkenslager, der stod for restaureringen af kobberspiret, og malermester Ole Hansen – har også alle udført et professionelt, smukt og samvittighedsfuldt stykke traditionelt håndværk.

Ringkøbings Ting- og Arresthus, der var opført af arkitekt Helge Boisen-Møller, fremstår nu igen med værdighed.

Levende bygningskultur

Arbejdet er gennemarbejdet fra arkitekts side, og udført i samarbejde med entreprenører, efter de gamle håndværks metoder, og med respekt for den oprindelige arkitektur. Et stort værdi løft for bygningens udseende og for byen.

Parter bag projektet

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København

Arkitekt:
P+P arkitekter A/S
Havnetorvet 3, 1. tv
7700 Thisted

Ingeniør: Niras A/S

Hovedentreprenør:
JFP Murer & Tømrer A/S
Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning

Underentreprenør:
Byens Blikkenslager Ringkøbing ApS
Brogårdsvænget 38
6950 Ringkøbing

Yderligere information om projektet

https://byens-blik.dk/kobberspir-ringkobing-arrest/

Sted

Kongevejen 16
6950 Ringkøbing

Fotos: Byens Blikkenslager Ringkøbing ApS

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2