fbpx

Synscenter Refsnæs

Renovering

Læs projektets egen beskrivelse

Synscenter Refsnæs hjælper blinde eller svagsynede børn og unge inden for en række områder, omfattende alt fra rådgivning og undervisning til botilbud.
Opgradering af svømmehal:
Centret rummer derfor mange forskellige faciliteter, som understøtter de aktiviteter, der tilbydes de daglige brugere. Det indbefatter blandt andet en svømmehal og terapibad, som blev renoveret i perioden 2009-2011.
Forundersøgelser og totalrådgivning:
Forud for projekteringen blev der gennemført en række forundersøgelser for farlige stoffer i de eksisterende bygningsdele. Undersøgelserne blev indarbejdet i projektet for at give det bedst mulige udgangspunkt for den efterfølgende rådgivning, så risikoen for uforudsete byggetekniske udfordringer i udførelsesperioden blev minimeret.
Rådgivningen omfattede arkitekt- og ingeniørprojektering af træ-, stål- og betonkonstruktioner samt energioptimering af vandbehandlings- og ventilationsanlæg. Der blev taget særlig hensyn til konstruktionerne i rundbue-hallen fra 1939, der indgik som en del af renoveringen.
Arkitektonisk var den mest spændende bygning den eksisterende svømmehal, der er opført i 1939. Tagkonstruktionen er udført som en buet lameltagskonstruktion, som også kan ses på Nørrebro Station og ridehallen i Gentofte Rideklub.
Tagkonstruktionen blev frilagt og rådskadede konstruktionsdele i træ og bræddebeklædninger blev udskiftet. Den renoverede tagkonstruktion blev udført som et varmt tag og blev energimæssigt optimeret. Udvendigt blev taget beklædt med en ny tagpapdækning og indvendigt blev den buede tagflade beklædt med træbetonplader. Dette valg var betinget dels af brugernes krav til akustikken i hallen og til de specifikke byggetekniske udfordringer, som det aggressive miljø, der er i en svømmehal , afstedkommer.
Selve bassinet blev totalrenoveret, således at det i højere grad kunne tilfredsstille hallens blinde og svagsynede brugere, ved bl.a. at etablere trapper til bassinet, belægninger med ledelinjer i flisebeklædningen.

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre: Region Sjælland
Totalrådgiver: OBH-gruppen, Rådgivende Ingeniører
Arkitekt: juul & hansen arkitekter aps

Yderligere information om projektet

http://www.juul-hansen.dk

Sted

Kystvejen 112
4400 Kalundborg

Realiseret

2011

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2