fbpx

Folkehjem

Renovering

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omfatter en istandsættelse af den fredede og historiske ejendom Folkehjem i Aabenraa, ejendommen har gennem ca. 115 år været et kulturelt samlingssted for Sønderjylland, bygningen anvendes som kursuscenter og forsamlingshus for byens foreninger, erhvervslivet og borgere.
Bygningens tag og facader var efterhånden ret nedslidte og utætte og en større renovering var påkrævet, bygherren ønskede at istandsættelsen blev gennemført med respekt for bygningens alder og historie og at bygningens overflader, farver og detaljer blev ført tilbage så tæt på oprindelsen som muligt.

Arbejdet omfattede udskiftning af tagdækningen, dele af tagkonstruktionen, efterisolering, montering af nye koblede vinduer samt afrensning og malerbehandling af facaderne. Alle arbejder er gennemført samtidig med at bygningen var i brug til de daglige funktioner, hvilket i perioder har gjort opgaven ret kompleks.
Taget er dækket med glaserede sorte tagsten, tagrender, inddækninger og hætter er udskiftet med nye i zink, eksisterende spir er istandsat. Vinduer og døre er udskiftet med nye bevaringsvinduer med koblede rammer udført i profiler som eksisterende vinduer, enkelte døre er bevaret, men renoveret.
Balkoner og altaner er istandsat og bygningens pudsede facader er afrenset til bunds, genopbygget og malerbehandlet med Keim silikatmaling, anbefalet til brug på frede bygninger. Bygningens tagværker er istandsat efter alvorlige rådangreb og lofter er efterisolerede til nutidige krav.

Bygningsanlægget fremstår i dag tæt på de oprindelige tegninger og danner rammen for Sønderjyllands befolkning som et lokalt kulturhus og har i forsommeren 2015 været vært for Kongefamilien i forbindelse med besøget i Aabenraa.

Eksempelværdi

Projektet vedrører istandsættelse af en fredet ejendom, hvor der er lagt vægt på bygningens oprindelse.

Parter bag projektet

Folkehjem Restaurant & Kursuscenter, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa
Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS, Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa.
Brdr. Meyenburgs Byggeforretning A/S, Grønhøj 1, Hjordkær, 6230 Rødekro

Sted

Haderslevvej 7
6200 Aabenraa

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2